Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 
  • Współuczestniczenie w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu: wypoczynku pracowników i ich rodzin;
  • Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków bytowo-socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych;
  • Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków, celem sprawiedliwego podziału funduszu uczelni;
  • Harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników;
  • Oddziaływanie na rzecz praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.