Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie : Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 

 Związek Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 

​ZZPNNA jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik Uczelni niebędący nauczycielem akademickim, bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i zajmowane stanowisko.

ZZPNNA reprezentuje swoich członków wobec pracodawcy, broniąc ich godności, praw i interesów materialnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Związek może reprezentować oraz bronić praw pracownika niebędącego członkiem związku na jego wniosek.

 

 Informacje

 
 
 
 

 Przewodniczący związku