Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Budżet studencko-doktorancki : Edycja 2022
Budżet studencko-doktorancki
 

 wyniki głosowania

 
​W dniu 19 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2022 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i gratulujemy projektodawcom.

Ostateczna liczba pomysłów, które zostaną zrealizowane w ramach założonego budżetu 25 tys. złotych, będzie znana po ustaleniu precyzyjnych kosztorysów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco: 

1. Budynku oddychaj! - 220 głosów
zgłoszenie: Marta Ekner

2. Owocowe czwartki na SGH - 177 głosów
zgłoszenie: Adrian Zontek

3. Zielone SGH - 168 głosów
zgłoszenie: Ignacy Januszek

4. Na rowery! - 165 głosów
zgłoszenie: Rafał Klimiuk

5. Zaadoptuj roślinę - 102 głosy
zgłoszenie: Milena Mindykowska
 

 PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

 
​W dniu 13 czerwca 2022 r. rozpoczynamy wybór projektów do realizacji w drugiej edycji Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego. Do głosowania zakwalifikowano w tym roku 5 projektów. Głosy, na maksymalnie trzy z nich, można oddawać do 19 czerwca włącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, do którego link dostępny jest po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu
Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1. Budynku oddychaj!
zgłoszenie: Marta Ekner
formularz

2. Na rowery!
zgłoszenie: Rafał Klimiuk
formularz

3. Owocowe czwartki na SGH
zgłoszenie: Adrian Zontek
formularz

4. Zaadoptuj roślinę
zgłoszenie: Milena Mindykowska
formularz

5. Zielone SGH
zgłoszenie: Ignacy Januszek
formularz
 

 STUDENCKO-DOKTORANCKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE - EDYCJA 2022

 
​Jesteś studentem lub doktorantem SGH? Nie są Ci obojętne zagadnienia ochrony środowiska? Wiesz, w jaki sposób pozytywnie wpłynąć stan naszej planety poprzez działania na Uczelni? Masz pomysł, jak uczynić otoczenie, w którym studiujesz, bardziej zielonym i ekologicznym?

Zgłoś swój projekt w drugiej edycji studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, której tematem przewodnim
są INNOWACJE EKOLOGICZNE! Na propozycje czekamy do 5 czerwca.
 
Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w edycji 2022 jest to 25 000 złotych. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. Pomysły do realizacji wybiera się w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu może być równa całej kwocie do rozdysponowania, czyli wynosić 25 000 złotych.
 
Temat przewodni brzmi Innowacje ekologiczne. Zgłaszać można zatem różnorodne inicjatywy służące poprawie warunków studiowania i wszechstronnemu rozwojowi studentów i doktorantów Uczelni, które wpisują się w to hasło.
W szczególności mogą to być, uwzględniające kontekst ochrony środowiska i działań proekologicznych, projekty mające na celu:
a) polepszenie infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów;
b) promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej;
c) zwiększenie komfortu studiowania.
 
Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne), jednak nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie (UOS).
 
Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
- przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
- finansowania projektów organizowanych bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie;
- zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 
Kto może zgłosić propozycję?
Może to zrobić każdy student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w SGH. Projekt (lub kilka projektów, maksymalnie trzy) można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami
lub doktorantami
(w zespole liczącym nie więcej niż pięć osób).
 
Jak zgłosić propozycję?
Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym – w dniach od 13 maja do 5 czerwca można je przesyłać na adres mailowy innowacje.ekologiczne@sgh.waw.pl Zgłoszenia należy przesyłać z adresu w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Studencko-doktorancki budżet partycypacyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2021 – Innowacje ekologiczne”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawiono w regulaminie.
 
Prezentacja zgłoszonych pomysłów
Po zakończeniu etapu zgłaszania i weryfikacji projektów przez Komisję Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego przesłane propozycje zostaną zaprezentowane społeczności Uczelni na tej stronie internetowej. Oczywiście możliwe będzie również promowanie zgłoszonych pomysłów we własnym zakresie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji zostają wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród studentów i doktorantów SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem Internetu, po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu, w dniach od 13 do 19 czerwca br. Każda osoba będzie mogła oddać głos na maksymalnie trzy projekty.
 
 
 

 HARMONOGRAM EDYCJI 2022

 
13 maja
ogłoszenie kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego

13 maja – 5 czerwca
zgłaszanie projektów

6 czerwca - 9 czerwca
weryfikacja projektów

10 czerwca
przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

13 czerwca – 19 czerwca
głosowanie

20 czerwca
ogłoszenie wyników
 

 DO POBRANIA

 
 

 SKŁAD KOMISJI STUDENCKO-DOKTORANCKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 
prof. Piotr Wachowiak

Rektor


prof. Krzysztof Kozłowski

Prorektor ds. dydaktyki i studentów


dr Marcin Dąbrowski

Kanclerz


Wojciech Godlewski

Przewodniczący Samorządu Studentów


Jolanta Bartoszewska

Przewodniczący Samorządu Doktorantów


Karolina Pawlaczyk

sekretarz Komisji