Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Budżet studencko-doktorancki : Edycja 2021
Budżet studencko-doktorancki
 

 Zielona ścianka w budynku C

 
W budynku C można już podziwiać efekt realizacji jednego ze zwycięskich projektów edycji 2021 - Green is Good. Zielona ścianka nie tylko dotlenia przestrzeń, ale też sprawia, że dużo milej jest spędzić czas w przerwach pomiędzy zajęciami!

SCIANKA_C2.jpg 

 Wyniki głosowania

 
​W dniu 23 marca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2021 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i gratulujemy projektodawcom. W głosowaniu wzięły udział 724 osoby.

Ostateczna liczba pomysłów, które zostaną zrealizowane w ramach założonego budżetu 25 tys. złotych, będzie znana po ustaleniu precyzyjnych kosztorysów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1.    Ivy League – bluszcz w budynku C - 420 głosów
zgłoszenie: Arkadiusz Haupt

2.    Green is good  - 388 głosów
zgłoszenie: Sergiusz Bojarczuk

3.    Zdrowy kręgosłup w czasie lockdownu - 312 głosów
Zgłoszenie: Justyna Dylik

4.    Kawałek własnego lasu - 306 głosów
zgłoszenie: Andrei Tarasiuk

5.    Koniec z elektrośmieciami – pojemnik na drobne odpady - 233 głosy
zgłoszenie: Monika Pieniak

6.    Panel klimatyczny – co SGH może zrobić dla klimatu? - 89 głosów
zgłoszenie: Marek Józefiak, Ilona Jędrasik

7.    Vademecum Zero Waste – warsztaty online - 88 głosów
Zgłoszenie: Julia Jesionek


 

 PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

 

W dniu 16 marca 2021 r. rozpoczynamy wybór projektów do realizacji w drugiej edycji Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego. Wpłynęło 13 propozycji, spośród których zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja zakwalifikowała do głosowania 7. Głosy, na maksymalnie trzy projekty, można oddawać do 23 marca włącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, do którego link dostępny jest po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu.

Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1.    Green is good
zgłoszenie: Sergiusz Bojarczuk
formularz

2.    Ivy League – bluszcz w budynku C
zgłoszenie: Arkadiusz Haupt
formularz

3.    Kawałek własnego lasu
zgłoszenie: Andrei Tarasiuk
formularz

4.    Koniec z elektrośmieciami – pojemnik na drobne odpady
zgłoszenie: Monika Pieniak
formularz

5.    Panel klimatyczny – co SGH może zrobić dla klimatu?
zgłoszenie: Marek Józefiak, Ilona Jędrasik
formularz

6.    Vademecum Zero Waste – warsztaty online
Zgłoszenie: Julia Jesionek
formularz

7.    Zdrowy kręgosłup w czasie lockdownu
Zgłoszenie: Justyna Dylik
formularz
 

 STUDENCKO-DOKTORANCKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE - EDYCJA 2021

 
​Jesteś studentem lub doktorantem SGH? Nie są Ci obojętne zagadnienia ochrony środowiska? Wiesz, w jaki sposób pozytywnie wpłynąć stan naszej planety poprzez działania na Uczelni? Masz pomysł, jak uczynić otoczenie, w którym studiujesz, bardziej zielonym i ekologicznym?

Zgłoś swój projekt w drugiej edycji studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, której tematem przewodnim
są INNOWACJE EKOLOGICZNE! Na propozycje czekamy do 5 marca.
 
Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w edycji 2021 jest to 25 000 złotych. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. Pomysły do realizacji wybiera się w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu może być równa całej kwocie do rozdysponowania, czyli wynosić 25 000 złotych.
 
Temat przewodni bieżącej edycji brzmi Innowacje ekologiczne. Zgłaszać można zatem różnorodne inicjatywy służące poprawie warunków studiowania i wszechstronnemu rozwojowi studentów i doktorantów Uczelni, które wpisują się w to hasło.
W szczególności mogą to być, uwzględniające kontekst ochrony środowiska i działań proekologicznych, projekty mające na celu:
a) polepszenie infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów;
b) promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej;
c) zwiększenie komfortu studiowania.
 
Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne), jednak nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie (UOS).
 
Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
- przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
- finansowania projektów organizowanych bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie;
- zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 
Kto może zgłosić propozycję?
Może to zrobić każdy student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w SGH. Projekt (lub kilka projektów, maksymalnie trzy) można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami
lub doktorantami
(w zespole liczącym nie więcej niż pięć osób).
 
Jak zgłosić propozycję?
Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym – w dniach od 25 stycznia do 5 marca można je przesyłać na adres mailowy innowacje.ekologiczne@sgh.waw.pl Zgłoszenia należy przesyłać z adresu w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Studencko-doktorancki budżet partycypacyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2021 – Innowacje ekologiczne”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawiono w regulaminie.
 
Prezentacja zgłoszonych pomysłów
Po zakończeniu etapu zgłaszania i weryfikacji projektów przez Komisję Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego przesłane propozycje zostaną zaprezentowane społeczności Uczelni na tej stronie internetowej. Oczywiście możliwe będzie również promowanie zgłoszonych pomysłów we własnym zakresie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji zostają wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród studentów i doktorantów SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem Internetu, po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu, w dniach od 16 do 23 marca br. Każda osoba będzie mogła oddać głos na maksymalnie trzy projekty.
 
 
 

 HARMONOGRAM EDYCJI 2021

 
25 stycznia 2021
ogłoszenie V edycji budżetu partycypacyjnego

25 stycznia - 5 marca
zgłaszanie projektów

8 marca - 15 marca
weryfikacja projektów

16 marca
przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

16 marca - 23 marca
głosowanie

24 marca
ogłoszenie wyników
 

 DO POBRANIA

 
 

 SKŁAD KOMISJI STUDENCKO-DOKTORANCKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 

prof. Piotr Wachowiak

Rektor


prof. Krzysztof Kozłowski

Prorektor ds. dydaktyki i studentów


dr Marcin Dąbrowski

Kanclerz


Mateusz Wantuła

Przewodniczący Samorządu Studentów


Mirosław Łukasiewicz – Przewodniczący Samorządu Doktorantów


Karolina Pawlaczyk

sekretarz Komisji