Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Budżet pracowniczy : Edycja 2021
Budżet pracowniczy
 

 ODŚWIERZENIE SIŁOWNI W BUDYNKU G (pomieszczenia 61 i 62)

 
Aktywność fizyczna to bardzo ważny element zdrowego stylu życia. Poprawia nie tylko nasz wygląd, ale również samopoczucie. Odświeżona siłownia SGH juz czeka na miłośników zdrowego stylu życia. Serdecznie zapraszamy.

 

 wyniki głosowania

 
Zakończyliśmy etap wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu pracowniczego w 2021 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy. W głosowaniu wzięło udział 445 pracowników, czyli blisko 33 procent uprawnionych.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1.    Strefa ciszy i pokój relaksu dla pracowników SGH-143 głosy
zgłoszenie: Piotr Gęca, Kamil Jasiński

2.    Zdrowy kręgosłup i spokojna głowa - 120 głosów
zgłoszenie: Krzysztofa Bernacka

3.    Odetchnij w SGH-114 głosów
zgłoszenie: Krzysztofa Bernacka

4.    Odświeżenie siłowni w bud. G pom. 061, 062 - 108 głosów
zgłoszenie: Ilona Całun

5.    Dolina Chochołowska - 85 głosów
zgłoszenie: Monika Poćwiardowska

6.    Wiata rowerowa (bud M.) + samoobsługowa stacja naprawy rowerów  (bud. G i bud. M) - 83 głosy
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska

7.    Wiata rowerowa (dodatkowa) przy budynku G - 82 głosy
zgłoszenie: Łukasz Tulik

8.    Pojemniki na zużyte baterie - 79 głosów
zgłoszenie: Ewa Iwanowska

9.    Kwiatek do komputera -75 głosów
zgłoszenie: Dorota Popowska

10.    Drogeria samoobsługowa w SGH - 72 głosy
zgłoszenie: Małgorzata Głogowska

11.    W pod-cieniu Koszczyc-Witkiewicza - 66 głosów
zgłoszenie: arch. Bogdan Kobyłko

12.    Zakrętkowe serce - 64 głosy
zgłoszenie: Małgorzata Litwińczuk

13.    Tablica ogłoszeń - 50 głosów
zgłoszenie: dr Maria Pietrzak

14.    Akademia gotowania – popołudniowe warsztaty online - 38 głosów
zgłoszenie: Anna Wielądek

15.     BikeKioski – rowerowe ładowarki - 32 głosy
zgłoszenie: Edyta Wołoszyn


Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich propozycji i dziękujemy wszystkim pomysłodawcom, którzy aktywnie włączyli się

w kształtowanie Budżetu Pracowniczego.
 

 Projekty zakwalifikowane do głosowania

 
​Szanowni Państwo,
Komisja Budżetu Pracowniczego zakończyła prace i podjęła decyzje dotyczące przesłanych projektów. W edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2021 wpłynęło 20 propozycji. Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja postanowiła poddać pod głosowanie 15 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników i zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. Poniżej przedstawiamy w układzie alfabetycznym projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie:


1.  Akademia gotowania – popołudniowe warsztaty online
zgłoszenie: Anna Wielądek
wykupienie dla pracowników popołudniowych warsztatów kulinarnych jako formy wspólnego spędzania wolnego czasu po pracy

2.  BikeKioski – rowerowe ładowarki
zgłoszenie: Edyta Wołoszyn
zakup ekologicznych ładowarek rowerowych napędzanych siłą nóg, przeznaczonych do ładowania przenośnych urządzeń

3.  Dolina Chochołowska
zgłoszenie: Monika Poćwiardowska
posadzenie na trawnikach okalających budynki kampusu wielobarwnych krokusów

4.  Drogeria samoobsługowa w SGH
zgłoszenie: Małgorzata Głogowska
zakup i wyposażenie automatu, który pełniłyby funkcję samoobsługowej drogerii lub apteki

5.  Kwiatek do komputera
zgłoszenie: Dorota Popowska
zakup roślin i kwiatów doniczkowych przeznaczonych do biur, posiadających małe wymagania pielęgnacyjne

6.  Odetchnij w SGH
zgłoszenie: Krzysztofa Bernacka
zakup i montaż paneli z mchu poduszkowego lub chrobotka

7. Odświeżenie siłowni w bud. G pom. 061, 062
zgłoszenie: Ilona Całun
odnowienie i przystosowanie istniejącej siłowni

8.  Pojemniki na zużyte baterie
zgłoszenie: Ewa Iwanowska
zakup pojemników na zużyte baterie

9.  Strefa ciszy i pokój relaksu dla pracowników SGH
zgłoszenie: Piotr Gęca, Kamil Jasiński
stworzenie pomieszczenia ze strefą ciszy do spokojnej pracy i relaksu dla pracowników

10.  Tablica ogłoszeń
zgłoszenie: dr Maria Pietrzak
stworzenie aplikacji dostępnej dla całej społeczności z podziałem na grupy tematyczne

11.  W pod-cieniu Koszczyc-Witkiewicza
zgłoszenie: arch. Bogdan Kobyłko
stworzenie dekoracyjnego fresku w podcieniach prowadzących do gmachu Głównego SGH

12.  Wiata rowerowa (dodatkowa) przy budynku G
zgłoszenie: Łukasz Tulik
zakup i montaż dodatkowych wiat rowerowych na parkingu przy budynku G

13. Wiata rowerowa (bud M.) + samoobsługowa stacja naprawy rowerów  (bud. G i bud. M)
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska
wybudowanie wiaty rowerowej oraz stacji samoobsługowych do samodzielnego wykonania prostych napraw przy rowerze
14.  Zakrętkowe serce
zgłoszenie: Małgorzata Litwińczuk
zakup estetycznego, metalowego pojemnika na nakrętki w kształcie serca

15.  Zdrowy kręgosłup i spokojna głowa
zgłoszenie: Krzysztofa Bernacka
organizacja prostych zajęć fizycznych dla każdego opartych na ćwiczeniach zaczerpniętych z jogi

 

 BUDŻET PRACOWNICZY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ - EDYCJA 2021

 
​Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejną, piątą edycję budżetu pracowniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie!  

Członkowie społeczności pracowników SGH będą mogli zgłosić swoje pomysły i wybrać najciekawsze z nich
do realizacji. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2021” ponownie pozwoli pracownikom Szkoły zyskać realny wpływ na rozdysponowanie części środków SGH – w kwocie 100 000 złotych. Zgłoszone projekty będą ponadto stanowiły źródło cennych pomysłów rozwojowych oraz informacji o potrzebach i oczekiwaniach społeczności akademickiej. Na propozycje czekamy do 5 marca br.
 
Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni,
w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.
 
Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy
o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 25 stycznia do 5 marca 2021 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl 
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2021”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2021 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach od 16 do 23 marca br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie trzy projekty.
 
 
 
 

 Harmonogram edycji 2021

 
​25 stycznia 2021
ogłoszenie V edycji budżetu partycypacyjnego

25 stycznia - 5 marca
zgłaszanie projektów

8 marca - 15 marca
weryfikacja projektów

16 marca
przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

16 marca - 23 marca
głosowanie

24 marca
ogłoszenie wyników

 

 do pobrania

 
 

 skład komisji budżetu pracowniczego

 
prof. Piotr Wachowiak
Rektor

prof. Roman Sobiecki
Prorektor ds. rozwoju

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak 
Prorektor ds. nauki

prof. Krzysztof Kozłowski 
Prorektor ds. dydaktyki i studentów

prof. Jacek Prokop
Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prof. Bartosz Witkowski
Dziekan Studium Licencjackiego

prof. Dorota Niedziółka
Dziekan Studium Magisterskiego

prof. Wojciech Pacho
Dziekan Szkoły Doktorskiej

dr hab. Michał Bernardelli
Kierownik Centrum Wychowania
Fizycznego i Sportu

dr Marcin Dąbrowski
Kanclerz

Beata Mierzejewska
Zastępca kanclerza

Renata Jaksa-Wilczyńska
Kierownik Działu Socjalnego

Monika Galecka
sekretarz Komisji