Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Budżet pracowniczy : Edycja 2020
Budżet pracowniczy
 

 ŁĄKA KWIETNA

 
​Jest ekologiczna, ekonomiczna i bardzo łatwa w utrzymaniu. Mowa oczywiście o pięknej łące kwietnej, która powstała przed budynkiem Biblioteki. Miejsce pracy i wytchnienia Pszczoły Głównej Handlowej.


 

 KOMPOSTOWNIKI NA ODPADY BIODEGRADOWALNE

 
​Skoszona trawa, opadłe z drzew liście, gałazki z przycinanych krzewów- wszystko to trafia już do naszych kompostowników, które zostały wybudowane w Ogrodach Rektorskich. W przyszłości będa stanowić doskonały, naturalny nawóz dla roślin. 

 

 BUDKI LĘGOWE DLA DROBNYCH OWADOŻERNYCH PTAKÓW I NIETOPERZY

 
​​Mamy nadzieję, że już niebawem na terenie kampusu pojawią się nowi sąsiedzi. Dzięki zamontowanym na drzewach budkom lęgowym, małe ptaki będą miały możliwość wychowywania swoich piskląt.

 

 wyniki głosowania

 

Szanowni Państwo, 

Zakończyliśmy etap wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu pracowniczego w 2020 roku.
W głosowaniu wzięło udział 500 pracowników, czyli blisko 37 procent uprawnionych.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1. Łąka kwietna - 230 głosów

stworzenie na powierzchni po budynku F (do czasu rozpoczęcia nowej inwestycji) łąki kwietnej – bardziej ekologicznej i tańszej
w utrzymaniu alternatywy dla trawnika

zgłoszenie: Grażyna Rybarska

2. Bajerki za butelki - 202 głosy

zainstalowanie na terenie uczelni recyklomatu, który w zamian za puste puszki i butelki będzie wydawał kody umożliwiające otrzymanie nagród

zgłoszenie: Adam Borkowski

2. Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom - 202 głosy

zainstalowanie na terenie kampusu 25 budek dla nietoperzy i 75 budek dla innych drobnych owadożernych ptaków

zgłoszenie: Zbigniew Kubiak

3. Mała retencja wody deszczowej do podlewania roślin - 189 głosów

instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków uczelni, wykorzystanie wody do utrzymania zieleni

zgłoszenie: Michał Klimek

4. Drugie życie książki - 129 głosów

ustawienie w budynku G dwóch regałów do wymiany książek – ekonomicznych i beletrystyki

zgłoszenie: Jolanta Różdżyńska

5. Mobilne wideokonferencje dla SGH - 116 głosów

zakup 10 zestawów urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji na terenie uczelni, do wypożyczenia przez pracowników

zgłoszenie: dr Robert Dygas

6. Wieszaki na ubrania w salach i aulach - 112 głosów

montaż w salach wykładowych i aulach wieszaków na odzież do wykorzystania – zwłaszcza podczas testów i kolokwiów – przez studentów, którzy nie zdążyli skorzystać z szatni

zgłoszenie: prof. dr hab. Maria Podgórska

7. Budki nie tylko telefoniczne - 85 głosów

instalacja dwóch budek akustycznych w budynku G umożliwiających swobodne przeprowadzanie rozmów służbowych lub pracę
w ciszy

zgłoszenie: Anna Wielądek

8. Kanapa nie tylko dla żaka - 53 głosy

wyposażenie siedzeń w Auli Głównej w poduszki

zgłoszenie: dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH

9. Kompostowniki na odpady biodegradowalne - 49 głosów

instalacja na terenie kampusu 20 kompostowników, umieszczenie na uczelni koszy na bioodpady

zgłoszenie: Mariusz Zawadzki

 
 

 Projekty zakwalifikowane do głosowania

 
​Szanowni Państwo,
Komisja Budżetu Pracowniczego zakończyła prace i podjęła decyzje dotyczące przesłanych projektów. W edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2020 wpłynęło 18 propozycji. Jedną z nich była kontynuacja "Owocowych poniedziałków" - zwycięskiego projektu z ubiegłego roku. Zapadła decyzja, że "Owocowe poniedziałki" będą realizowane nadal - już poza budżetem pracowniczym. Nadal funkcjonować będzie również uczelniana sieć rowerowa.

Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja postanowiła poddać pod głosowanie 10 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników i zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1. Bajerki za butelki
zgłoszenie: Adam Borkowski
zainstalowanie na terenie uczelni recyklomatu, który w zamian za puste puszki i butelki będzie wydawał kody umożliwiające otrzymanie nagród
formularz

2. Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom
zgłoszenie: Zbigniew Kubiak
zainstalowanie na terenie kampusu 25 budek dla nietoperzy i 75 budek dla innych drobnych owadożernych ptaków
formularz

3. Budki nie tylko telefoniczne
zgłoszenie: Anna Wielądek
instalacja dwóch budek akustycznych w budynku G umożliwiających swobodne przeprowadzanie rozmów służbowych lub pracę w ciszy
formularz

4. Drugie życie książki
zgłoszenie: Jolanta Różdżyńska
ustawienie w budynku G dwóch regałów do wymiany książek – ekonomicznych i beletrystyki
formularz

5. Kanapa nie tylko dla żaka
zgłoszenie: dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH
wyposażenie siedzeń w Auli Głównej w poduszki
formularz

6. Kompostowniki na odpady biodegradowalne
zgłoszenie: Mariusz Zawadzki
instalacja na terenie kampusu 20 kompostowników, umieszczenie na uczelni koszy na bioodpady

7. Łąka kwietna
zgłoszenie: Grażyna Rybarska
stworzenie na powierzchni po budynku F (do czasu rozpoczęcia nowej inwestycji) łąki kwietnej – bardziej ekologicznej i tańszej w utrzymaniu alternatywy dla trawnika
formularz

8. Mała retencja wody deszczowej do podlewania roślin
zgłoszenie: Michał Klimek
instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków uczelni, wykorzystanie wody do utrzymania zieleni
formularz

9. Mobilne wideokonferencje dla SGH 
zgłoszenie: dr Robert Dygas
zakup 10 zestawów urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji na terenie uczelni, do wypożyczenia przez pracowników
formularz

10. Wieszaki na ubrania w salach i aulach
zgłoszenie: prof. dr hab. Maria Podgórska
montaż w salach wykładowych i aulach wieszaków na odzież do wykorzystania – zwłaszcza podczas testów i kolokwiów – przez studentów, którzy nie zdążyli skorzystać z szatni
formularz
 

 BUDŻET PRACOWNICZY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ - EDYCJA 2020

 
Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejną edycję budżetu pracowniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie! Już po raz czwarty członkowie społeczności pracowników SGH będą mogli zgłosić swoje pomysły i wybrać najciekawsze z nich do realizacji. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2020” ponownie pozwoli pracownikom Szkoły zyskać realny wpływ na rozdysponowanie części środków SGH – w kwocie 100 000 złotych. Zgłoszone projekty będą ponadto stanowiły źródło cennych pomysłów rozwojowych oraz informacji o potrzebach i oczekiwaniach społeczności akademickiej. Na propozycje czekamy do 16 lutego.
 
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami głosowania w ubiegłorocznej edycji budżetu pracowniczego.

Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 13 stycznia do 16 lutego 2020 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl  lub składać w Sekretariacie Kanclerza.
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2020”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2020 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach od 24 lutego do 1 marca br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie trzy projekty.
 
 
 

 Harmonogram edycji 2020

 
13 stycznia 2020 – ogłoszenie IV edycji budżetu partycypacyjnego

13 stycznia – 16 lutego – zgłaszanie projektów

17 lutego – 23 lutego – weryfikacja projektów

24 lutego – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

24 lutego – 1 marca – akcja promocyjna wnioskodawców i głosowanie

2 marca – ogłoszenie wyników​
 

 Do pobrania

 
 

 Skład Komisji Budżetu Pracowniczego:

 
prof. Marek Rocki – Rektor

prof. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania

prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. dydaktyki i studentów

prof. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

prof. Jacek Prokop – Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prof. Bartosz Witkowski – Dziekan Studium Licencjackiego

prof. Dorota Niedziółka – Dziekan Studium Magisterskiego

dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz

Beata Mierzejewska – Zastępca kanclerza

dr Michał Bernardelli – Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Renata Jaksa-Wilczyńska – Kierownik Działu Socjalnego


Karolina Pawlaczyk – sekretarz Komisji