Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wyniki głosowania

 
Zakończyliśmy głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu pracowniczego SGH w 2020 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy. W głosowaniu wzięło udział 500 z 1352 pracowników, co stanowi prawie 37 procent uprawnionych.

Kosztorysy przedstawione przez pomysłodawców, poddane wstępnej rekalkulacji, pozwalają przewidywać, że w ramach zaplanowanych 100 tys. złotych możliwa będzie realizacja aż pięciu pierwszych projektów (miejsca 1–4). W miarę dostępnych środków władze Uczelni będą starały się odpowiedzieć również na potrzeby społeczności SGH zasygnalizowane w innych zgłoszeniach.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1. Łąka kwietna - 230 głosów
stworzenie na powierzchni po budynku F (do czasu rozpoczęcia nowej inwestycji) łąki kwietnej – bardziej ekologicznej i tańszej w utrzymaniu alternatywy dla trawnika
zgłoszenie: Grażyna Rybarska

2. Bajerki za butelki - 202 głosy
zainstalowanie na terenie uczelni recyklomatu, który w zamian za puste puszki i butelki będzie wydawał kody umożliwiające otrzymanie nagród 
zgłoszenie: Adam Borkowski

2. Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom - 202 głosy
zainstalowanie na terenie kampusu 25 budek dla nietoperzy i 75 budek dla innych drobnych owadożernych ptaków
zgłoszenie: Zbigniew Kubiak

3. Mała retencja wody deszczowej do podlewania roślin - 189 głosów
instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków uczelni, wykorzystanie wody do utrzymania zieleni
zgłoszenie: Michał Klimek

4. Drugie życie książki - 129 głosów
ustawienie w budynku G dwóch regałów do wymiany książek – ekonomicznych i beletrystyki 
zgłoszenie: Jolanta Różdżyńska

5. Mobilne wideokonferencje dla SGH - 116 głosów
zakup 10 zestawów urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji na terenie uczelni, do wypożyczenia przez pracowników
zgłoszenie: dr Robert Dygas

6. Wieszaki na ubrania w salach i aulach - 112 głosów
montaż w salach wykładowych i aulach wieszaków na odzież do wykorzystania – zwłaszcza podczas testów i kolokwiów – przez studentów, którzy nie zdążyli skorzystać z szatni
zgłoszenie: prof. dr hab. Maria Podgórska

7. Budki nie tylko telefoniczne - 85 głosów
instalacja dwóch budek akustycznych w budynku G umożliwiających swobodne przeprowadzanie rozmów służbowych lub pracę w ciszy
zgłoszenie: Anna Wielądek

8. Kanapa nie tylko dla żaka - 53 głosy
wyposażenie siedzeń w Auli Głównej w poduszki
zgłoszenie: dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH

9. Kompostowniki na odpady biodegradowalne - 49 głosów
instalacja na terenie kampusu 20 kompostowników, umieszczenie na uczelni koszy na bioodpady
zgłoszenie: Mariusz Zawadzki
 

 Projekty zakwalifikowane do głosowania

 
​Szanowni Państwo,
Komisja Budżetu Pracowniczego zakończyła prace i podjęła decyzje dotyczące przesłanych projektów. W edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2020 wpłynęło 18 propozycji. Jedną z nich była kontynuacja "Owocowych poniedziałków" - zwycięskiego projektu z ubiegłego roku. Zapadła decyzja, że "Owocowe poniedziałki" będą realizowane nadal - już poza budżetem pracowniczym. Nadal funkcjonować będzie również uczelniana sieć rowerowa.

Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja postanowiła poddać pod głosowanie 10 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników i zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1. Bajerki za butelki
zgłoszenie: Adam Borkowski
zainstalowanie na terenie uczelni recyklomatu, który w zamian za puste puszki i butelki będzie wydawał kody umożliwiające otrzymanie nagród
formularz

2. Budki lęgowe dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy. Naturalnie przeciw komarom i innym uciążliwym owadom
zgłoszenie: Zbigniew Kubiak
zainstalowanie na terenie kampusu 25 budek dla nietoperzy i 75 budek dla innych drobnych owadożernych ptaków
formularz

3. Budki nie tylko telefoniczne
zgłoszenie: Anna Wielądek
instalacja dwóch budek akustycznych w budynku G umożliwiających swobodne przeprowadzanie rozmów służbowych lub pracę w ciszy
formularz

4. Drugie życie książki
zgłoszenie: Jolanta Różdżyńska
ustawienie w budynku G dwóch regałów do wymiany książek – ekonomicznych i beletrystyki
formularz

5. Kanapa nie tylko dla żaka
zgłoszenie: dr hab. Małgorzata Lewandowska, prof. SGH
wyposażenie siedzeń w Auli Głównej w poduszki
formularz

6. Kompostowniki na odpady biodegradowalne
zgłoszenie: Mariusz Zawadzki
instalacja na terenie kampusu 20 kompostowników, umieszczenie na uczelni koszy na bioodpady

7. Łąka kwietna
zgłoszenie: Grażyna Rybarska
stworzenie na powierzchni po budynku F (do czasu rozpoczęcia nowej inwestycji) łąki kwietnej – bardziej ekologicznej i tańszej w utrzymaniu alternatywy dla trawnika
formularz

8. Mała retencja wody deszczowej do podlewania roślin
zgłoszenie: Michał Klimek
instalacja 3 zbiorników retencyjnych na wodę deszczową przy rynnach budynków uczelni, wykorzystanie wody do utrzymania zieleni
formularz

9. Mobilne wideokonferencje dla SGH 
zgłoszenie: dr Robert Dygas
zakup 10 zestawów urządzeń do przeprowadzania wideokonferencji na terenie uczelni, do wypożyczenia przez pracowników
formularz

10. Wieszaki na ubrania w salach i aulach
zgłoszenie: prof. dr hab. Maria Podgórska
montaż w salach wykładowych i aulach wieszaków na odzież do wykorzystania – zwłaszcza podczas testów i kolokwiów – przez studentów, którzy nie zdążyli skorzystać z szatni
formularz
 

 BUDŻET PRACOWNICZY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ - EDYCJA 2020

 
Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejną edycję budżetu pracowniczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie! Już po raz czwarty członkowie społeczności pracowników SGH będą mogli zgłosić swoje pomysły i wybrać najciekawsze z nich do realizacji. Gorąco zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2020” ponownie pozwoli pracownikom Szkoły zyskać realny wpływ na rozdysponowanie części środków SGH – w kwocie 100 000 złotych. Zgłoszone projekty będą ponadto stanowiły źródło cennych pomysłów rozwojowych oraz informacji o potrzebach i oczekiwaniach społeczności akademickiej. Na propozycje czekamy do 16 lutego.
 
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami głosowania w ubiegłorocznej edycji budżetu pracowniczego.

Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 13 stycznia do 16 lutego 2020 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl  lub składać w Sekretariacie Kanclerza.
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2020”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2020 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach od 24 lutego do 1 marca br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie trzy projekty.
 
 
 

 Harmonogram edycji 2020

 
13 stycznia 2020 – ogłoszenie IV edycji budżetu partycypacyjnego

13 stycznia – 16 lutego – zgłaszanie projektów

17 lutego – 23 lutego – weryfikacja projektów

24 lutego – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

24 lutego – 1 marca – akcja promocyjna wnioskodawców i głosowanie

2 marca – ogłoszenie wyników​
 

 Do pobrania

 
 

 Skład Komisji Budżetu Pracowniczego:

 
prof. Marek Rocki – Rektor

prof. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania

prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. dydaktyki i studentów

prof. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

prof. Jacek Prokop – Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prof. Bartosz Witkowski – Dziekan Studium Licencjackiego

prof. Dorota Niedziółka – Dziekan Studium Magisterskiego

dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz

Beata Mierzejewska – Zastępca kanclerza

dr Michał Bernardelli – Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Renata Jaksa-Wilczyńska – Kierownik Działu Socjalnego


Karolina Pawlaczyk – sekretarz Komisji