Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 ZWYCIĘSKIE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU PRACOWNICZEGO W EDYCJI 2017 i 2018

 
​​Miło nam poinformować, że zwycięski projekt edycji 2017 Budżetu Pracowniczego pod nazwą „Repozytorium naukowe SGH – od deponowania do lepszych wyników cytowania” został zrealizowany. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie repozytorium.
 
Projekt zainicjowany w roku 2017 pod nazwą „Zagospodarowanie Ogrodów Rektorskich” został ukończony. Uroczyste otwarcie Ogrodów miało miejsce podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019. 
 


Zwycięski projekt z edycji 2018 Budżetu Pracowniczego pod nazwą Open Journal Systems polegający na wdrożeniu darmowego, otwartego systemu redagowania i zarządzania czasopismami naukowymi w internecie znajduje się w finalnej fazie realizacji. 
 
W marcu 2018 między budynkiem głównym a biblioteką, przy wjeździe na parking SGH stanęła wiata rowerowa, która służyła społeczności SGH przez całą wiosnę i lato.
 
 
 
Ze względu na duże potrzeby, poza Budżetem Pracowniczym w 2018 roku zrealizowane zostały następujące projekty zaproponowane przez naszych pracowników: "Wymiana chodnika pomiędzy Biblioteką a budynkiem A"​, "Pasieka SGH", "Szafki depozytowe dla pracowników w budynku G​".

Pasieka powstała latem 2018 roku, dzięki uprzejmości państwa Joanny i Mariusza Korpusów, którzy opiekują się hodowlą. Wyprodukowane pierwsze słoiki miodu Pszczoły Głównej Handlowej trafiły do uczestników wrześniowego posiedzenia Senatu SGH. Więcej o pasiece pisaliśmy w Gazecie SGH.
 
 


Szafki depozytowe, które zostały zainstalowane w Klubie Profesorskim w budynku głównym zakupione zostały ze środków sponsorskich, dzięki wsparciu Banku Pekao SA – członka Klubu Partnerów SGH.

 

 wyniki głosowania

 

Szanowni Państwo,


Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu pracowniczego SGH w 2018 roku. Dziękujemy bardzo za wszystkie oddane głosy.

W głosowaniu wzięło udział 379 spośród 1360 pracowników, czyli blisko 28 procent uprawnionych. Wśród osób, które oddały swoje głosy, 45 procent stanowili pracownicy naukowo-dydaktyczni, 55 procent – pracownicy administracji SGH.

Kosztorysy przedstawione przez pomysłodawców wskazują, że w ramach zaplanowanych 100 tys. złotych możliwa będzie realizacja pierwszych trzech projektów. W miarę dostępnych środków władze Uczelni będą jednak starały się odpowiedzieć także na potrzeby społeczności SGH zasygnalizowane w innych zgłoszeniach.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1. Open Journal Systems – 134 głosy
zgłoszenie: Hanna Długołęcka, Marcin Ochalski, Agnieszka Boluk-Sobolewska
wdrożenie darmowego, otwartego systemu redagowania i zarządzania czasopismami naukowymi w internecie

2. Green Area – między G i A – 118 głosów
zgłoszenie: Maciej Maciuła
zagospodarowanie przestrzeni między budynkami G i A – zakup drewnianych stołów, ławek i leżaków, posadzenie roślinności

3. Wiata rowerowa – 107 głosów
zgłoszenie: Łukasz Tulik
zakup i montaż wiat rowerowych na parkingu przy budynku G

4. Czy na jawie czy we śnie, zawsze zgodnie z BHP – 100 głosów
zgłoszenie: Tomasz Chodyra
zakup zestawów dla pracowników: lampa biurowa, podnóżek do pracy przy komputerze, podkładka żelowa pod mysz i klawiaturę

5. Wymiana chodnika pomiędzy Biblioteką a budynkiem A – 99 głosów
zgłoszenie: Bożena Krężel, Hanna Długołęcka
stworzenie bezpiecznego przejścia i zapewnienie pracownikom, studentom i gościom Szkoły dobrej komunikacji pomiędzy budynkami uczelni

6. Pasieka SGH – 95 głosów
zgłoszenie: dr Barbara Trzcińska
założenie pasieki – zakup i zainstalowanie na dachu np. Biblioteki kilku uli (4-5 szt.) wraz z pełnym oprzyrządowaniem oraz zakup pszczół

7. Naturalne poruszenie – 91 głosów
zgłoszenie: Adam Borkowski, Ewa Iwanowska
zapoczątkowanie ekologicznej strategii, której częścią byłoby stworzenie ogrodów wertykalnych wkomponowanych w budynek G

8. Szafki depozytowe dla pracowników w budynku G – 79 głosów
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska
szafki na szyfr dla pracowników w budynku G – umożliwiające pozostawienie w nich rzeczy lub przekazanie czegoś do odbioru innej osobie

9. „Healthy SGH”: akcja zdrowy kręgosłup i relaks – 66 głosów
zgłoszenie: dr Beata Żelazko, Anna Bakota-Fathi
zakup trzech foteli masujących, aranżacja miejsca na potrzeby utworzenia strefy relaksu dla pracowników SGH oraz zorganizowanie spotkania/warsztatów z fizjoterapeutą

10. Składane krzesła na korytarzach w budynku M = wygodny i bezpieczny korytarz – 57 głosów
zgłoszenie: Patrycja Skoczek
zamontowanie składanych krzeseł na korytarzach w budynku M

11. Szczepienia profilaktyczne – 57 głosów
zgłoszenie: Agnieszka Żak
szczepienia dla pracowników przeciwko WZW A i WZW B, wykład dotyczący profilaktyki chorób wątroby

Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich propozycji i dziękujemy wszystkim pomysłodawcom, którzy aktywnie włączyli się w kształtowanie budżetu pracowniczego.

 

 Projekty zakwalifikowane do głosowania

 
​Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Komisja Budżetu Pracowniczego zakończyła prace i podjęła decyzje dotyczące przesłanych projektów. W edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2018 wpłynęło 19 propozycji. Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja postanowiła poddać pod głosowanie 11 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników i zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1. Czy na jawie czy we śnie, zawsze zgodnie z BHP
zgłoszenie: Tomasz Chodyra
zakup zestawów dla pracowników: lampa biurowa, podnóżek do pracy przy komputerze, podkładka żelowa pod mysz i klawiaturę
formularz

2. Green Area – między G i A
zgłoszenie: Maciej Maciuła
zagospodarowanie przestrzeni między budynkami G i A – zakup drewnianych stołów, ławek i leżaków, posadzenie roślinności
formularz

3. „Healthy SGH”: akcja zdrowy kręgosłup i relaks
zgłoszenie: dr Beata Żelazko, Anna Bakota-Fathi
zakup trzech foteli masujących, aranżacja miejsca na potrzeby utworzenia strefy relaksu dla pracowników SGH oraz zorganizowanie spotkania/warsztatów z fizjoterapeutą
formularz

4. Naturalne poruszenie
zgłoszenie: Adam Borkowski, Ewa Iwanowska
zapoczątkowanie ekologicznej strategii, której częścią byłoby stworzenie ogrodów wertykalnych wkomponowanych w budynek G
formularz

5. Open Journal Systems
zgłoszenie: Hanna Długołęcka, Marcin Ochalski, Agnieszka Boluk-Sobolewska
wdrożenie darmowego, otwartego systemu redagowania i zarządzania czasopismami naukowymi w internecie.
formularz

6. Pasieka SGH
zgłoszenie: dr Barbara Trzcińska
założenie pasieki – zakup i zainstalowanie na dachu np. Biblioteki kilku uli (4-5 szt.) wraz z pełnym oprzyrządowaniem oraz zakup pszczół
formularz

7. Składane krzesła na korytarzach w budynku M = wygodny i bezpieczny korytarz
zgłoszenie: Patrycja Skoczek
zamontowanie składanych krzeseł na korytarzach w budynku M
formularz

8. Szafki depozytowe dla pracowników w budynku G
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska
szafki na szyfr dla pracowników w budynku G – umożliwiające pozostawienie w nich rzeczy lub przekazanie czegoś do odbioru innej osobie
formularz

9. Szczepienia profilaktyczne
zgłoszenie: Agnieszka Żak
szczepienia dla pracowników przeciwko WZW A i WZW B, wykład dotyczący profilaktyki chorób wątroby
formularz

10. Wiata rowerowa
zgłoszenie: Łukasz Tulik
zakup i montaż wiat rowerowych na parkingu przy budynku G
formularz

11. Wymiana chodnika pomiędzy Biblioteką a budynkiem A
zgłoszenie: Bożena Krężel, Hanna Długołęcka
stworzenie bezpiecznego przejścia i zapewnienie pracownikom, studentom i gościom Szkoły dobrej komunikacji pomiędzy budynkami uczelni
formularz

Przypominamy, że głosowanie rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 28 lutego do godziny 23.59.
 

 Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej - edycja 2018

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do ponownego włączenia się w inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2018” pozwoli po raz kolejny pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również będzie stanowiła źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni. 
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 stycznia do 9 lutego 2018 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl  lub składać w Sekretariacie Kanclerza. 
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2018”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2018 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach 26-28 lutego br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie 3 projekty.
 
 
 

 harmonogram edycji 2018

 
​​26.01 – ogłoszenie II edycji budżetu partycypacyjnego
26.01 – 09.02 – zgłaszanie projektów
12 – 20.02 – weryfikacja projektów
21.02 – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania
26 - 28.02 – głosowanie
01.03 – ogłoszenie wyników
 

 do pobrania