Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Budżet pracowniczy : Budżet_pracowniczy
Budżet pracowniczy
 

 Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 
Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do włączenia się w inicjatywę SGH, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” nie tylko pozwala pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również stanowi źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach. Szczegółowe informacje dotyczące edycji 2020 znajdują się tutaj.

Nowa edycja projektu rozpoczyna się 25 stycznia 2021 r. - więcej informacji można znaleźć tutaj.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa będzie polegała na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.
 

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:

• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 

Kto może zgłosić propozycję?

W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 

Jak zgłosić pomysł?

Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym – można je przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl lub składać w Sekretariacie Kanclerza.
 

Jak przygotować propozycję?

Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.

Wybór pomysłów do realizacji

Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów przesłane pomysły zostają zaprezentowane społeczności pracowników Uczelni.
Projekty do realizacji zostają wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbywa się ono za pośrednictwem internetu. Każdy pracownik może oddać głos na co najwyżej 3 projekty.