Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Sekretariat Kanclerza : Budżet studencko-doktorancki
Sekretariat Kanclerza
 

 Kompostowniki w ogrodach rektorskich

 
Kompostowanie, czyli organiczny recykling to całkowicie naturalna metoda unieszkodliwiania odpadów, które pod wpływem tlenu, wilgoci, dżdżownic oraz wszelkich mikroelementów znajdujących się w glebie przetwarzane są na kompost wykorzystywanym m.in
w ogrodnictwie. W tym właśnie celu w Ogrodach Rektorskich  wybudowano kompostowniki, które z powodzeniem staną się źródłem naturalnego nawozu dla roślin z naszego Kampusu.


 

 Wiem, czym oddycham - czujniki jakości powietrza

 
Coraz więcej osób, chce dowiedzieć się jakiej jakości powietrzem oddycha. My teraz już możemy to sprawdzić, dzięki zainstalowanemu na gmachu głównym SGH czujnikowi jakości powietrza. Wystarczy wejść na stronę AIRLY i odnaleźć nasz czujnik.

 

 

 Huśtawki w Ogrodach Rektorskich

 
Miły, przytulny ogród, wygodna ławka i już mamy gdzie poczytać książkę, wypocząć lub ppowtórzyć do egzaminu. Huśtawki
w Ogrodach Rektorskich zachęcają do relaksu na świeżym powietrzu.

 
 

 Bezbutlowe dystrybutory zimnej i gorącej wody

 
Niestraszne nam już upały i chłodne dni dzięki ciągłemu dostępowi do zimnej i gorącej wody. Bezbutlowy dystrybutor został zainstalowany z gmachu budynku głównego, na parterze, w pobliżu Dziekanatu Studium Licencjackiego. 
 

 Wyniki głosowania

 
​Zakończyliśmy głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2020 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy i gratulujemy projektodawcom. W pilotażowej edycji, odbywającej się pod hasłem "Innowacje ekologiczne", zagłosowały 1273 osoby.

Wstępne kosztorysy przedstawione przez pomysłodawców pozwalają przewidywać, że w ramach zaplanowanych 25 tys. złotych możliwa będzie realizacja trzech pierwszych projektów. Postaramy się jednak odpowiedzieć także na potrzeby zasygnalizowane w innych zgłoszeniach.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1. Montaż bezbutlowych wolnostojących dystrybutorów wody zimnej i gorącej – 1013 głosów
ustawienie na terenie Uczelni urządzeń umożliwiających korzystanie z gorącej i zimnej wody
zgłoszenie: Mateusz Nitecki

2. Huśtawki w Ogrodach Rektorskich – 570 głosów
 zainstalowanie na terenie kampusu pięciu dwu-trzyosobowych drewnianych huśtawek ogrodowych z oparciem
zgłoszenie: Julia Jesionek

3. Wiem, czym oddycham – 431 głosów
instalacja na terenie uczelni czujnika jakości powietrza
zgłoszenie: Agnieszka Bąk

4. Siłownia na powietrzu w formie małpiego gaju – 312 głosów
stworzenie siłowni zewnętrznej na terenie kampusu
zgłoszenie: Aleksandra Petrykiewicz

5. Jak obniżyć prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy o kilkadziesiąt procent? – 281 głosów
przeprowadzenie spotkań wykładowo-warsztatowych dotyczących profilaktyki nowotworów
zgłoszenie: Krzysztof Czaderny

6. Kompostownik w ogrodach rektorskich – 276 głosów
zainstalowanie kompostownika na terenie kampusu, rozstawienie w budynkach uczelni dodatkowych koszy na bioodpady
zgłoszenie: Julia Jesionek

 

 Projekty zakwalifikowane do głosowania

 
Szanowni Państwo,
Komisja Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego zakończyła prace i podjęła decyzje dotyczące przesłanych projektów. W edycji 2020, której hasło brzmiało "Innowacje ekologiczne", wpłynęło 13 propozycji. Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja postanowiła poddać pod głosowanie 6 interesujących projektów, które wpisują się w to hasło i mają na celu polepszenie infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów, promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej, a także zwiększenie komfortu studiowania. Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1. Huśtawki w Ogrodach Rektorskich 
zgłoszenie: Julia Jesionek
zainstalowanie na terenie kampusu pięciu dwu-trzyosobowych drewnianych huśtawek ogrodowych z oparciem
formularz

2. Jak obniżyć prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy o kilkadziesiąt procent?
zgłoszenie: Krzysztof Czaderny 
przeprowadzenie spotkań wykładowo-warsztatowych dotyczących profilaktyki nowotworów
formularz

3. Kompostownik w Ogrodach Rektorskich
zgłoszenie: Julia Jesionek
zainstalowanie kompostownika na terenie kampusu, rozstawienie w budynkach uczelni dodatkowych koszy na bioodpady

4. Montaż bezbutlowych wolnostojących dystrybutorów wody zimnej i gorącej 
zgłoszenie: Mateusz Nitecki
ustawienie na terenie Uczelni urządzeń umożliwiających korzystanie z gorącej i zimnej wody
formularz

5. Siłownia na powietrzu w formie małpiego gaju
zgłoszenie: Aleksandra Petrykiewicz
stworzenie siłowni zewnętrznej na terenie kampusu
formularz

6. Wiem, czym oddycham
zgłoszenie: Agnieszka Bąk
instalacja na terenie uczelni czujnika jakości powietrza
formularz
 

 Studencko-doktorancki budżet partycypacyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 
​Jesteś studentem lub doktorantem SGH? Nie są Ci obojętne zagadnienia ochrony środowiska? Wiesz, w jaki sposób pozytywnie wpłynąć stan naszej planety poprzez działania na Uczelni? Masz pomysł, jak uczynić otoczenie, w którym studiujesz, bardziej zielonym i ekologicznym?

Zgłoś swój projekt w pierwszej edycji studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, której tematem przewodnim
są INNOWACJE EKOLOGICZNE! Na propozycje czekamy do 16 lutego.
 
Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w edycji 2020 jest to 25 000 złotych. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. Pomysły do realizacji wybiera się w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu może być równa całej kwocie do rozdysponowania, czyli wynosić 25 000 złotych.
 
Temat przewodni bieżącej edycji brzmi Innowacje ekologiczne. Zgłaszać można zatem różnorodne inicjatywy służące poprawie warunków studiowania i wszechstronnemu rozwojowi studentów i doktorantów Uczelni, które wpisują się w to hasło.
W szczególności mogą to być, uwzględniające kontekst ochrony środowiska i działań proekologicznych, projekty mające na celu:
a) polepszenie infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów;
b) promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej;
c) zwiększenie komfortu studiowania.
 
Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne), jednak nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie (UOS).
 
Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
- przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
- finansowania projektów organizowanych bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie;
- zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 
Kto może zgłosić propozycję?
Może to zrobić każdy student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w SGH. Projekt (lub kilka projektów, maksymalnie trzy) można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami
lub doktorantami
(w zespole liczącym nie więcej niż pięć osób).
 
Jak zgłosić propozycję?
Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym – w dniach od 13 stycznia do 16 lutego można je przesyłać na adres mailowy innowacje.ekologiczne@sgh.waw.pl lub składać w Sekretariacie Kanclerza. Zgłoszenia mailowe należy przesyłać z adresu w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Studencko-doktorancki budżet partycypacyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2020 – Innowacje ekologiczne”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawiono w regulaminie.
 
Prezentacja zgłoszonych pomysłów
Po zakończeniu etapu zgłaszania i weryfikacji projektów przez Komisję Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego przesłane propozycje zostaną zaprezentowane społeczności Uczelni na tej stronie internetowej. Oczywiście możliwe będzie również promowanie zgłoszonych pomysłów we własnym zakresie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji zostają wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród studentów i doktorantów SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem Internetu, po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu, w dniach od 24 lutego do 1 marca br. Każda osoba będzie mogła oddać głos na maksymalnie trzy projekty.
 
 
 

 Harmonogram

 

13 stycznia 16 lutego 2020 zgłaszanie projektów

17 lutego 23 lutego – weryfikacja projektów

24 lutego przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

24 lutego – 1 marca – akcja promocyjna wnioskodawców i głosowanie

2 marca – ogłoszenie wyników

 

 Do pobrania

 
 

 Skład Komisji Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego

 
prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. dydaktyki i studentów

prof. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania

dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz

Justyna Witkowska – Przewodnicząca Samorządu Studentów

Jan M. Janiszewski – Przewodniczący Samorządu Doktorantów

Karolina Pawlaczyk – sekretarz Komisji