Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – NSZZ Solidarność | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Zakres obowiązków biura
 

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 
  1.  Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
  2.  Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników.​
  3.  Sprawowanie​ kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  4. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy.
  5. Ustalanie wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności.
  6. Przyznawanie wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych.
  7. Uzgadnianie regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;ustalanie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.
  8. Kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.
  9. Obywatelska kontrola i ocena zachowań kadry kierowniczej oraz ocena zgodności zachowań pracowniczych z solidarnościowym etosem pracy.