Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Zarządzania Nieruchomościami | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Zarzadzania Nieruchomościami - Zakres obowiązków biura
 

 zakres obowiązków

 

Dział Zarządzania Nieruchomościami jest jednostką odpowiedzialną za zarządzanie nieruchomościami, w tym realizację remontów oraz utrzymanie nieruchomości i wyposażenia Uczelni w należytym stanie, umożliwiającym realizację zadań statutowych Uczelni i jej jednostek, a w szczególności:
1. wynajem pomieszczeń i powierzchni w budynkach należących do Uczelni;
2. prowadzenie książek obiektów (budynków Uczelni) oraz ewidencji usterek;
3. zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie nieruchomości Uczelni w należytym stanie, zgodnie z obowiązującym prawem;
4. organizacja przeprowadzek na potrzeby jednostek Uczelni;
5. prowadzenie aukcji elektronicznych w zakresie wyprzedaży używanego mienia ruchomego SGH;
6. prowadzenie magazynu mebli używanych jednostek i magazynu podręcznego jednostek,
7. techniczne wsparcie wykorzystania urządzeń audiowizualnych podczas zajęć dydaktycznych, uroczystości akademickich i innych wydarzeń;

Szczegółowe zadania ramowe Działu Zarządzania Nieruchomościami zawiera §52 Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r. z późn. zm.