Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Zarządzania Nieruchomościami : Budynek F
Dział Zarządzania Nieruchomościami
 

 Rozbiórka budynku F – aktualności

 
Aktualności:rozbiorka-bud-F-small.png 
 • 26 sierpnia – zakończono rozbiórkę części wysokiej budynku

 • 26 sierpnia – w ciągu najbliższych tygodni:
  • zostanie usunięta piwnica wraz z ławą fundamentową;
  • teren zostanie zniwelowany i odtworzony zostanie pierwotny układ ciągów pieszych i drogowych;
  • W miejscu po budynku zostanie posiana trawa;
  • ogrodzenie będzie przebiegało po granicy działki wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki.
Pomiary czystości powietrza – badane na obecność włókien respirabilnych azbestu:
 

 Informacje szczegółowe

 
19 kwietnia 2016 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała z firmą Tree Polska Sp. z o.o. umowę na przeprowadzenie rozbiórki
budynku F przy al. Niepodległości 164. Wykonawca rozbiórki został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, wartość kontraktu to 4,3 mln PLN. SGH otrzymała dotację na rozbiórkę budynku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Firma Tree Polska Sp. z o.o. ma duże doświadczenie w rozbiórce budynków i budowli (dotychczas rozbierane przez nią obiekty to m. in. D.T. Sezam, budynki TVP SA przy ulicy Woronicza oraz budynki Mennicy Polskiej SA przy Żelaznej).

Prace rozpoczęły się na początku maja i zaplanowano je na 22 tygodnie. Spowodowały one zmiany w organizacji ruchu pieszych i samochodów na terenie kampusu SGH oraz w sąsiedztwie wyjścia północnego ze stacji metra.

Budynek F Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został wybudowany na przełomie lat ’70 i ’80. Liczne wady konstrukcyjne, słaba izolacja termiczna, przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku spowodowały jego znaczną degradację i w konsekwencji ostateczne wyłączenie z eksploatacji w 2012 roku. Przeprowadzone ekspertyzy wykazały, że jedynym elementem niewymagającym remontu jest żelbetowa konstrukcja, pozostałe składniki musiały by zostać wymienione. Uczelnia zdecydowała, że remont budynku F jest nieopłacalny i w przyszłości należy wrócić do idei architekta kampusu SGH Jana Koszczyca Witkiewicza i ew. rozbudowy budynku G o dodatkowe skrzydła.

Rozbiórka budynku F jest krokiem w stronę rozwoju historycznego kampusu SGH zaprojektowanego przez Jana Koszczyca Witkiewicza.

Informacje o kampusie w Wirtualnym Muzeum SGH
 

 Zmiany w organizacji ruchu wewnątrz kampusu

 
 • Od 9 maja zamknięty jest wjazd na parking główny od al. Niepodległości:
  • kierowców prosimy o korzystanie z wjazdu od ul. Rakowieckiej (po wschodniej stronie budynku A);
  • piesi dostaną się na wewnatrzny teren kampusu bramą wjazdową od ul. Rakowieckiej, przez budynek G oraz przez budynek A.
 • Przy wjeździe na parking główny od ul. Rakowieckiej działa sygnalizacja świetlna.
 • Od 10 maja zamknięte jest przejście pomiędzy Biblioteką a budynkiem F. Do Biblioteki można dostać się:
  • wejściem głównym od ul. Batorego oraz
  • wejściem południowym od strony parkingu głównego (przejście do wejścia głównego pomiędzy Biblioteką a budynkiem F przez pochylnię jest zamknięte).
 

 Plan rozbiórki

 
Od jesieni 2015 roku trwały intensywne prace przygotowawcze związane z rozbiórką budynku F, m.in.:
 • Zinwentaryzowano, uporządkowano i przebudowano infrastrukturę teletechniczną kampusu – przebieg linii energetycznych, instalacji telefonicznych, światłowodów, studzienki kanalizacyjne itd.
 • Przeniesiono centralę telefoniczną z podziemi budynku F do biblioteki.
 • Opróżniono budynek z zalegających w nim dokumentów, mebli i urządzeń – odzyskując wartościowe elementy i wykorzystując je w innych budynkach (np. drzwi, zamki, klamki, lampy, szafy przesuwne, szafy pancerne, meble, urządzenia biurowe).
 • Uzgodniono z właścicielami sąsiadujących nieruchomości i organami administracji rozwiązania w zakresie prac budowlanych, zajęcia terenu, komunikacji i organizacji ruchu, zabezpieczeń itd.
 • Uzgodniono z odpowiednimi służbami konserwatorskimi działania w zakresie ochrony zieleni, przesadzeń drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń.
 • Sprzedano złom żeliwny i aluminiowy.
 • Wyłoniono w trybie przetargowym wykonawcę – firmę Tree Polska Sp. z o.o.

Wstępny harmonogram wydarzeń związanych z fizyczną rozbiórką budynku F:

 • do 9 maja prowadzone będą prace przygotowawcze – zmiana organizacji ruchu wewnątrz kampusu, ograniczenie a następnie zamknięcie wjazdu od al. Niepodległości, ustawienie świateł wahadłowych na wjeździe od ul. Rakowieckiej, rozpoczęcie przesadzania i usuwania drzew i krzewów z placu rozbiórki, budowy pochylni przy wejściu głównym do biblioteki.
 • 9 maja nastąpi przejęcie placu rozbiórki przez wykonawcę.
 • 10 maja będzie miało miejsce zamknięcie i ogrodzenie terenu wokół budynku F. Ogrodzenie od strony al. Niepodległości oraz od strony pawilonu handlowego będzie przesuwane wraz z postępem prac rozbiórkowych. Przez cały czas rozbiórki nie będzie możliwości przejścia pomiędzy budynkami F, G i B.
 • 15 maja rozpoczęty zostanie demontaż ręczny: wewnętrzne warstwy ścian elewacyjnych, w tym płyt eternitowych, aż do zewnętrznej płyty żelbetowej prefabrykowanej, wykończenia posadzek z wykładzin PCV, kasetonów sufitowych, elementów złomowych w całym budynku itp. instalacji elektrycznych, teletechnicznych, aż do uzyskania czystej konstrukcji budynku.
 • Kolejnym krokiem będzie rozbiórka schodów wejściowych głównych do budynku F oraz zbiornika wody pożarowej (pomiędzy budynkami F i G).
 • W następnych dniach przeprowadzona zostanie rozbiórka części niskiej budynku F od strony biblioteki a potem rozbiórka części wysokiej budynku F – demontaż prefabrykowanych żelbetowych płyt elewacyjnych oraz demontaż konstrukcji budynku F.
 • Zasypanie wykopu i niwelacja terenu będzie ostatnim etapem projektu.

Całkowity czas prac rozbiórkowych to 22 tygodnie.


Projekt zagospodarowania placu rozbiórki budynku F Projekt zagospodarowania placu rozbiórki 

 
 
 

 Zdjęcia

 
 

 Filmy

 
 

 Pomiary czystości powietrza

 
Pomiary czystości powietrza wokół rozbieranego budynku F publikowane będą na niniejszej stronie.

Powietrze będzie badane na obecność włókien respirabilnych azbestu.

Pomiary dokonywane będą 2 razy w tygodniu w czterech miejscach na elewacjach budynku G i B, aby mieć pewność, że pył nie stanowi zagrożenia dla pracowników, studentów i sąsiadów SGH.

Badania prowadzone będą przez akredytowane Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych Politechniki Warszawskiej.
 

 Kontakt