Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 ZAPOMOGI

 

​Pracownicy, emeryci i renciści SGH znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą ubiegać się o pomoc finansową w postaci bezzwrotnej zapomogi. W celu uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej, osoba uprawniona powinna złożyć w Dziale Socjalnym wniosek o przyznanie zapomogi i załączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną lub wypadek losowy.

Regulamin ZFŚS - zasady przyznawania zapomóg losowych i ekonomicznych

Wniosek o przyznanie zapomogi