Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Świadczenia socjalne : Pożyczki mieszkaniowe
 

 POŻYCZKI MIESZKANIOWE

 

POŻYCZKI  NA CELE MIESZKANIOWE

Pomoc na cele mieszkaniowe finansowana ze środków ZFŚS udzielana jest w formie zwrotnej i oprocentowanej pożyczki mieszkaniowej, z przeznaczeniem na:
1) pożyczki na pozyskanie mieszkania, przez co rozumie się:
a) uzupełnienie udziału własnego na mieszkanie budowane przez spółdzielnie lub inne podmioty gospodarcze,
b) uzupełnienie udziału własnego na budowę domu jednorodzinnego,
c) zakup mieszkania lub domu,
d) wykupienie na własność mieszkania,
e) adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
f) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego;
2) pożyczki remontowej, przez co rozumie się pożyczkę na remont lub modernizację mieszkania, bądź domu jednorodzinnego.

Regulamin ZFŚS-zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie pożyczki
Umowa pożyczki, Umowa poręczenia
Deklaracja wekslowa