Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 KULTURA I SPORT

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA i SPORTOWO-REKREACYJNA

W ramach udzielania pomocy materialnej na działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną środki Funduszu przeznacza się na:
1) finansowanie uroczystości i imprez integracyjnych;
2) zakup biletów do kina, teatru, na wystawy, koncerty, imprezy sportowe i artystyczne;
3) dofinansowanie karnetów Fitprofit oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Regulamin ZFŚS - zasady dofinansowania działalności kulturalno oświatowej i sportowo-rekreacyjnej

Wniosek o dofinansowanie biletów


PROGRAM SPORTOWO - REKREACYJNY FITPROFIT

Osoby uczestniczące w Programie FitProfit otrzymują imienną kartę gwarantującą pracownikom nielimitowany dostęp do usług sportu i rekreacji w ponad 3400 obiektów na terenie całego kraju.

Szczegółowe zasady korzystania z Programu określone zostały w piśmie okólnym Kanclerza oraz poniższych dokumentach.
Zgłoszenia na kartę Fitprofit i rezygnacje przyjmowane są do 15-go dnia miesiąca na miesiąc następny.

Pismo okólne Kanclerza nr 7 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu sportowo-rekreacyjnego dla pracowników

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dofinansowania za korzystanie z Programu

Załącznik nr 2 - Formularz rezygnacji z Programu

Załącznk nr 3 - Formularz zmiany warunków uczestnictwa w Programie

Załącznik nr 4a - Formularz - obowiązek informacyjny - pracownik

Załącznik nr 4b - Formularz - obowiązek informacyjny - osoba towarzysząca

Załącznik nr 4c - Formularz - obowiązek informacyjny - osoba towarzysząca powyżej 60 roku życia

Załącznik nr 4d - Formularz - obowiązek informacyjny - dziecko od 15 do 18 roku życia

Załącznik nr 4e - Formularz - obowiązek informacyjny - dziecko poniżej 15 roku życia

Zasady korzystania z Programu

Regulamin FitProfit