Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych : Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – Dział Socjalny | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

 regulamin zfśs

 

Dział Socjalny prowadzi działalność zgodnie z Ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. Finansowanie tej działalności odbywa się z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przyznanie i wysokość świadczenia socjalnego uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe, również od sytuacji mieszkaniowej.​

Zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń określa  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 78 z dnia 13 listopada 2015 roku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych