Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Socjalny | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych - Zakres obowiązków biura
 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 
​Do zadań Działu Socjalnego należy:

1) opracowywanie planów zaspokajania potrzeb socjalnych i bytowych pracowników Uczelni, członków ich rodzin, emerytów i rencistów;
2) naliczanie funduszu świadczeń socjalnych i terminowe przesyłanie decyzji przekazywania środków;
3) obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zgodnie
z propozycjami komisji socjalnej i decyzjami dysponentów środków, w tym: przyjmowanie i obsługa wniosków o wypłatę świadczeń, weryfikacja kryteriów dochodowych i innych uprawnień do świadczeń, tworzenie list osób uprawnionych do wypłaty świadczeń, w szczególności:
a) usług na rzecz różnych form wypoczynku,
b) świadczeń świątecznych Bożonarodzeniowych,
c) zapomóg bezzwrotnych ekonomicznych i losowych,
d) dofinansowania do podręczników szkolnych,
e) dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
f) dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
g) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe;
4) obsługa administracyjna komisji socjalnej;
5) współpraca z organizacjami emerytów i rencistów SGH;
6) organizowanie i rozliczanie różnych form świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych;
7) monitorowanie wydatkowania środków ZFŚS;
8) organizowanie uroczystości uczelnianych przeznaczonych dla pracowników
oraz emerytów i rencistów.