Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Profilaktyczne szczepienia przeciwko odrze

2020-01-08 kategoria: informacja 

 
Szanowni Państwo,
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w styczniu przygotowaliśmy dodatkowe terminy szczepień przeciwko odrze: 9,14, 16, 20, 22. Pragniemy poinformować, że są to ostatnie terminy szczepień, a tym samym ostatnia szansa na skorzystanie z bezpłatnych szczepień przeciwko odrze.
Osoby zainteresowane szczepieniem proszone są o dokonanie zapisu w systemie rezerwacji.
Wszystkie osoby, które zostały zaszczepione, ale nie odebrały zaświadczenia, proszone są o kontakt z punktem medycznym SGH. 
 
 
Dear Students, Faculty and Staff Members,
 
In order to meet your expectations, we have prepared additional vaccination dates in January: 9,14, 16, 20, 22. We would like to inform you that they are the last vaccination dates and thus the last chance to take advantage of free vaccination against measles. 
In order to schedule your appointment, please use our booking system.
All persons who have been vaccinated but have not collected the certificate are requested to contact the SGH medical point.
 
 
Szanowni Państwo, 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności SGH przygotowaliśmy akcję profilaktyki w związku z występującymi coraz częściej w Warszawie przypadkami zachorowań na odrę. W ramach działań zapobiegających ryzyku zachorowania pragniemy zachęcić wszystkich Państwa, którzy nie byli dotychczas szczepieni przeciwko odrze, do skorzystania z bezpłatnych szczepień zorganizowanych przez Uczelnię. Szczepienia przeciwko odrze prowadzone będą w wyznaczonych dniach i godzinach w punkcie medycznym SGH w budynku Głównym, pok. 7A. Poniżej znajdą Państwo informacje praktyczne dotyczące szczepień.

Jak zapisać się na szczepienie?

Aby zapewnić efektywny przebieg szczepień przygotowaliśmy dla Państwa system do rezerwowania​ przybliżonej godziny szczepienia. Każdy pracownik, student i doktorant SGH może zapisać się na szczepienie (dokonując zapisu należy podać obowiązkowo adres e-mail w domenie SGH). Zapisy prowadzone będą tylko poprzez system. Na jedno szczepienie przewidziane jest 5 minut, jednak zastrzegamy sobie możliwość nieznacznych przesunięć w razie pojawienia się dodatkowych okoliczności.

Kto powinien rozważyć zaszczepienie się?

Szczepienia dostępne są dla wszystkich pracowników, studentów i doktorantów SGH, którzy dotychczas nie byli zaszczepieni przeciwko odrze lub byli zaszczepieni tylko jedną dawką. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce schematami szczepień, dwiema dawkami szczepionki przeciwko odrze objęte były wszystkie osoby urodzone od 1991 roku. Jako, że schematy szczepień w innych państwach mogą się istotnie różnić, zachęcamy w szczególności osoby urodzone poza Polską do skorzystania z konsultacji w punkcie medycznym SGH, numer telefonu 22 564 99 99.

Szczepienia klauzula informacyjna.​

Dear Students, Faculty and Staff Members,

As new cases of measles have occurred in Warsaw, we have prepared a prevention campaign in the interest of health and safety of the entire SGH community. In order to prevent the risk of getting sick, we would like to encourage all those who have not been immunized against measles to take advantage of free vaccinations organized by SGH.

Vaccinations against measles will be carried out  on designated days at the SGH medical point in the main building, room 7A.

Below you will find practical information on the vaccinations.

How to apply for a vaccination?

To ensure an efficiency of vaccination procedures we have prepared a booking system to schedule appointments. Each employee, student and PhD student of SGH Warsaw School of Economics may sign up for a vaccination (e-mail address “@sgh.waw.pl” must be provided in the booking). Appointments will be made only through the above-mentioned system. Each vaccination is expected to last for approximately 5 minutes, however, we reserve the right to reschedule appointments slightly if necessary.

Who should consider vaccinating?

Vaccinations are available to all SGH employees, students and PhD students who have not been vaccinated against measles or who have been vaccinated with just one dose. According to the Polish vaccination scheme, all persons born since 1991 were subject to two doses of measles vaccine. As vaccination patterns in other countries may differ significantly, we encourage people born outside of Poland to consult directly the doctor at the SGH medical point, phone number 22 564 99 99.

Should you have any further questions, please contact the SGH medical point in the main building, room 7A  or  the Social Benefits, e-mail: ds@sgh.waw.pl

Vaccination clause​.

Archiwum