Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Komunikat dla użytkowników kart FitProfit

2020-12-30 kategoria: informacja 

Szanowni Państwo,

zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia br. i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, od poniedziałku 28 grudnia br. do niedzieli 17 stycznia 2021 r., usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w obiektach sportowych nie będą dostępne dla posiadaczy kart FitProfit.

Zgodnie z informacją przesłaną do Państwa w dniu 01.12.2020 r. firma VanityStyle udzieliła w grudniu rabatu 50% na wszystkie aktywne karty typu pracownik.

W styczniu opłata za karty wszystkich użytkowników wyniesie 50% wartości abonamentu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy z dostawcą na 2021 r., dotyczącymi siły wyższej, na podstawie których VanityStyle ma obowiązek zapewnić dostęp do usług online w przypadku braku możliwości świadczenia usługi dostępu do obiektów sportowych.

"W przypadku wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakazu prowadzenia działalności obiektów sportowo-rekreacyjnych z powodu wystąpienia siły wyższej, skutkującego brakiem możliwości zapewnienia przez firmę świadczącą usługę obiektów w liczbie, określonej w zawartej przez nią z Uczelnią umowie, w okresie obowiązywania zakazu firma ta udostępni użytkownikom posiadającym aktywne w tym okresie rozliczeniowym karty, dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych za pośrednictwem platformy online.

W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa powyżej, rozliczenie za korzystanie z programu będzie odbywało się w następujący sposób:

1) jeżeli zakaz prowadzenia działalności obiektów sportowo-rekreacyjnych będzie skutkował brakiem możliwości spełnienia wymagań określonych w ww. umowie przez okres nieprzekraczający 15 dni danego okresu rozliczeniowego, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z programu pozostaje bez zmian;

2) jeżeli zakaz prowadzenia działalności obiektów sportowo-rekreacyjnych będzie skutkował brakiem możliwości spełnienia wymagań określonych w ww. umowie przez okres przekraczający 15 dni danego okresu rozliczeniowego, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z programu wyniesie 50% tej kwoty."

Korekta rozliczenia za dany miesiąc następować będzie w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Uprzejmie informujemy, że w każdej chwili mają Państwo możliwość rezygnacji z udziału w programie. W tym celu należy złożyć rezygnację do 15 dnia miesiąca poprzedzającego ten, od którego pracownik chce zrezygnować z programu.

Formularz rezygnacji z programu

Dział Socjalny

Archiwum