Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Promocji i Rekrutacji :
Dział Promocji i Rekrutacji

Prof. Izabela Zawiślińska członkiem Kolegium NIK

2020-05-20 kategoria: informacja 

​Marszałek Sejmu powołała prof. Izabelę Zawiślińską, jako przedstawiciela nauk prawnych i ekonomicznych do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

Dr hab. Izabela Zawiślińska jest profesorem w Katedrze Administracji Publicznej Kolegium EkonomicznoSpołecznego. Naukowo interesuje się makroekonomią gospodarki otwartej, integracją walutową, bankami centralnymi, polityką pieniężną i finansami międzynarodowymi oraz problematyką konkurencyjności i międzynarodowym przepływem czynników produkcji.

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest organem, który realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK. Posiada szerokie kompetencje, m.in. zatwierdzanie i uchwalanie najważniejszych dokumentów, które NIK ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. W skład Kolegium wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. 

Więcej informacji


Archiwum