Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty do pobrania – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Nauki - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty do pobrania

 
ORCID:
  • Oświadczenie o posiadanym numerze elektronicznego identyfikatora ORCID. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 5.12.2019 r. - pobierz
  • Zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji przez osoby prowadzące działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie obowiązku posiadania numeru elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
POLON - oświadczenia o liczbie "N":

  1. Oświadczenie osoby prowadzącej działalność naukową i osoby biorącej udział w działalności naukowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje - pobierz
  2. Oświadczenie pracownika upoważniające Szkołę Główną Handlową w Warszawie do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w danej dyscyplinie - pobierz
  3. ZARZĄDZENIE REKTORA NR 59 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wzorów niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej i wprowadzania danych do Systemu POL-on oraz trybu ich składania
Nagrody MNiSW:

           Wniosek o przyznanie nagrody MNiSW - pobierz

Nagrody Rektora SGH:

Wzory wniosków o Nagrody Rektora SGH ze Specjalnego Funduszu Nagród:

Czasopisma SGH:

  • Wniosek o rejestrację czasopisma w Rejestrze Czasopism SGH - pobierz   
Stypendia naukowe "Grant Rektorski"
  • Wniosek o przyznanie stypendium naukowego "Grant Rektorski" - pobierz
 Międzykolegialne granty rektorskie:
  • Wniosek o przyznanie międzykolegialnego grantu rektorskiego - pobierz
Międzyuczelniane granty naukowe:
  • Wniosek o przyznanie grantu - pobierz