Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program Młody naukowiec SGH : Strona główna
Program Młody naukowiec SGH
 

 III EDYCJA PROGRAMU "MŁODY NAUKOWIEC SGH"

 
Prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH ogłasza harmonogram rekrutacji na III edycję Programu „Młody Naukowiec SGH”.

Program skierowany jest do:

  • studentów III roku studiów pierwszego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zamierzających kontynuować naukę w SGH;
  • studentów I roku studiów drugiego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obszary zdaniowe realizowane w ramach III edycji:

  • obszar działalności publikacyjnej;
  • obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant);
  • obszar działalności w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.

I etap rekrutacji: od 27 maja do 27 czerwca 2021 r. zapraszamy do wypełniania elektronicznego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie Działu Nauki i Samorządu Studentów.


II etap rekrutacji: od 28 czerwca do 2 lipca 2021 r. - docelowa kwalifikacja aplikujących do programu studentów na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów.


14 lipca - ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!!!​

Data publikacji: 10.05.2021 r.
 

 Program "Młody Naukowiec SGH"

 

„Młody Naukowiec SGH” to kompleksowy program rozwoju naukowego studentów uczelni, który umożliwia im podjęcie działalności naukowej już w trakcie studiów. Inicjatywa tworzy odpowiednie warunki do rozwoju kompetencji niezbędnych dla osób zainteresowanych karierą naukowo-badawczą lub ścieżką ekspercką (o charakterze badawczo-biznesowym). 

Program skierowany jest do studentów, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowo-dydaktycznej. Do programu mogą zostać przyjęci wyłącznie studiujący w SGH studenci III roku studiów pierwszego stopnia, zamierzający kontynuować naukę w SGH, oraz studenci I roku studiów drugiego stopnia.
 
Każda edycja Programu będzie uruchamiana co roku, a ostateczną liczbę studentów przyjętych do programu określi Komisja rekrutacyjna. Jednym z koniecznych warunków przystąpienia do Programu jest znalezienie/wybranie/wskazanie przez studenta osoby (nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora), która będzie pełniła funkcję opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania programu. Do zadań opiekuna merytorycznego będę należeć m. in: przeprowadzanie cyklicznych spotkań z uczestnikiem programu, nadzór nad realizowanymi przez studenta zadaniami, czy konsultowanie treści przygotowywanej w czasie programu publikacji.

 

 II edycja Programu "Młody naukowiec SGH"

 
Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Piotr Wachowiak ogłasza nabór wniosków na II edycję  Programu „Młody Naukowiec SGH”.Ważne dokumenty:
 
 
 
 

 Rozważania ekonomiczne studentów SGH

 
​​Zapraszamy do lektury pierwszej monografii naukowej uczestników I edycji Programu "Młody Naukowiec SGH".