Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program Młody naukowiec SGH : Strona główna
Program Młody naukowiec SGH
 

 Program "Młody Naukowiec SGH"

 

„Młody Naukowiec SGH” to unikatowy w skali kraju, kompleksowy program rozwoju naukowego studentów uczelni, który umożliwia im podjęcie działalności naukowej już w trakcie studiów. Inicjatywa tworzy odpowiednie warunki do rozwoju kompetencji niezbędnych dla osób zainteresowanych karierą naukowo-badawczą lub ścieżką ekspercką (o charakterze badawczo-biznesowym). 


Program skierowany jest do studentów, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowo-dydaktycznej. Do programu mogą zostać przyjęci wyłącznie studiujący w SGH studenci III roku studiów pierwszego stopnia, zamierzający kontynuować naukę w SGH, oraz studenci I roku studiów drugiego stopnia.
 
Każda edycja Programu będzie uruchamiana co roku, a ostateczną liczbę studentów przyjętych do programu określi Komisja rekrutacyjna. Jednym z koniecznych warunków przystąpienia do Programu jest znalezienie/wybranie/wskazanie przez studenta osoby (nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora), która będzie pełniła funkcję opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania programu. Do zadań opiekuna merytorycznego będę należeć m. in: przeprowadzanie cyklicznych spotkań z uczestnikiem programu, nadzór nad realizowanymi przez studenta zadaniami, czy konsultowanie treści przygotowywanej w czasie programu publikacji.

Wstępna lista rankingowa osób przyjętych do programu "Młody Naukowiec SGH" w 2019 r. 
 

 Ogłoszenie o rekrutacji do Programu "Młody naukowiec SGH"

 
​Prorektor ds. nauki i zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH w dniu 6 czerwca br. ogłosił harmonogram rekrutacji do programu "Młody Naukowiec SGH"


Zgoda na udostępnienie

 
 
 

 Regulamin Programu "Młody Naukowiec SGH"