Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Program Młody naukowiec SGH : Strona główna
Program Młody naukowiec SGH
 

 Program "Młody Naukowiec SGH"

 

„Młody Naukowiec SGH” to unikatowy w skali kraju, kompleksowy program rozwoju naukowego studentów uczelni, który umożliwia im podjęcie działalności naukowej już w trakcie studiów. Inicjatywa tworzy odpowiednie warunki do rozwoju kompetencji niezbędnych dla osób zainteresowanych karierą naukowo-badawczą lub ścieżką ekspercką (o charakterze badawczo-biznesowym). 

Program skierowany jest do studentów, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowo-dydaktycznej. Do programu mogą zostać przyjęci wyłącznie studiujący w SGH studenci III roku studiów pierwszego stopnia, zamierzający kontynuować naukę w SGH, oraz studenci I roku studiów drugiego stopnia.
 
Każda edycja Programu będzie uruchamiana co roku, a ostateczną liczbę studentów przyjętych do programu określi Komisja rekrutacyjna. Jednym z koniecznych warunków przystąpienia do Programu jest znalezienie/wybranie/wskazanie przez studenta osoby (nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora), która będzie pełniła funkcję opiekuna merytorycznego przez cały czas trwania programu. Do zadań opiekuna merytorycznego będę należeć m. in: przeprowadzanie cyklicznych spotkań z uczestnikiem programu, nadzór nad realizowanymi przez studenta zadaniami, czy konsultowanie treści przygotowywanej w czasie programu publikacji.

 

 II edycja Programu "Młody naukowiec SGH"

 
Prorektor ds. nauki i zarządzania, prof. Piotr Wachowiak ogłasza nabór wniosków na II edycję  Programu „Młody Naukowiec SGH”.

Program skierowany jest do:

  • studentów III roku studiów pierwszego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zamierzających kontynuować naukę w SGH;
  • studentów I roku studiów drugiego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Obszary zdaniowe realizowane w ramach II edycji:

  • obszar działalności publikacyjnej;
  • obszar działalności w ramach CPiTT;
  • obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant).

Elektroniczny formularz rekrutacyjny: dostępny od 29 maja do 22 czerwca 2020 r. na stronie Działu Nauki i Samorządu Studentów.


I etap rekrutacji: od 23 do 29 czerwca 2020 r. (wstępna kwalifikacja aplikujących do programu studentów na podstawie wypełnionych formularzy).


II etap rekrutacji: od 30 czerwca do 9 lipca 2020 r. (docelowa kwalifikacja aplikujących do programu studentów na podstawie dostarczonej przez kandydata dokumentacji).

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE!!!


Formularz rejestracyjny.jpg

 

Ważne dokumenty:
 
 
 
 

 Regulamin Programu "Młody Naukowiec SGH"

 
 

 II edycja - ostateczna lista rankingowa

 
Ostateczna lista rankingowa 2 edycja Programu „Młody Naukowiec SGH” – Sprawdź
 

 I edycja Programu "Młody Naukowiec SGH"

 
​​
Prorektor ds. nauki i zarządzania dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH w dniu 6 czerwca br. ogłosił harmonogram rekrutacji do programu "Młody Naukowiec SGH"

 
Ważne dokumenty: