Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nagrody i stypendia : Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską
Nagrody i stypendia
 

 Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską

 
AKTY PRAWNE
 
 
 

 WYNIKI KONKURSU ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ ZA ROK 2019

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse  otrzymał dr Łukasz Kamil Kurowski, autor cyklu artykułów na temat „Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową”, przygotowanych pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej i dr. Piotra Bańbuły jako promotora pomocniczego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości otrzymała dr Anna Napiórkowska, autorka pracy pt. „Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, zakres działań i wpływ na wyniki” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. SGH Marzanny K. Witek-Hajduk i dr. Piotra Zaborka jako promotora pomocniczego. 

 wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską za rok 2018

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse  otrzymał dr Marcin Kołtuniak, autor pracy pt. "Wartość instrumentów udziałowych rynku nieruchomości", przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Mikołajek-Gocejny, prof. SGH i dr Doroty Ciesielskiej-Maciągowskiej jako promotora pomocniczego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymał dr inż. Marcin Chomicz, autor pracy pt. "Znaczenie i rozwój kompetencji polskich kierowników projektów informatycznych", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Trockiego i dr hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH jako promotora pomocniczego

Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia otrzymała dr Barbara Jarmulska autorka pracy  pt. "Systemy wczesnego ostrzegania przed napięciami fiskalnymi", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Ostaszewskiego;


Wyróżnienie w Konkursie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała praca dra. Patryka Dziurskiego pt. "Zarządzanie organizacjami w sektorach kreatywnych na przykładzie sektora projektowania w Polsce"przygotowana pod kierunkiem dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

 

 wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską za rok 2017

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse  otrzymał dr Mikołaj Szadkowski, autor pracy pt. "Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku

centralnego", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Polańskiego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała dr Barbara Grabiwoda, autorka pracy pt. "Wykorzystanie technologii mobilnych

w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez przedstawicieli pokolenia Z na polskim rynku", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Mroza.


Wyróżnienie w Konkursie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia otrzymała praca dr Małgorzaty Korczyk pt. "Wpływ prawa rynków Saya na rozwój myśli

ekonomiczne", przygotowana pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Bartkowiaka, prof. SGH.