Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nagrody i stypendia : Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską
Nagrody i stypendia
 
 
 

 Wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską za rok 2020

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse  otrzymała dr Joanna Niedźwiedzińska, autorka pracy pt.  Inflation targeting – implication of central banks’ institutional set-ups" przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Polańskiego i dr. Tomasza Chmielewskiego jako promotora pomocniczego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości otrzymał dr Dariusz Leszczyński, autor  pracy pt. The investigation into key success factors in business: The case of women micro-entrepreneurs from the Mazovia Voivodeship" przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. SGH Ewy Lisowskiej. 

 

 WYNIKI KONKURSU ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ ZA ROK 2019

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia i finanse  otrzymał dr Łukasz Kamil Kurowski, autor cyklu artykułów na temat „Powiązania pomiędzy polityką pieniężną i makroostrożnościową”, przygotowanych pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej i dr. Piotra Bańbuły jako promotora pomocniczego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości otrzymała dr Anna Napiórkowska, autorka pracy pt. „Społeczna odpowiedzialność sieci detalicznych: determinanty, zakres działań i wpływ na wyniki” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. SGH Marzanny K. Witek-Hajduk i dr. Piotra Zaborka jako promotora pomocniczego. 

 wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską za rok 2018

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse  otrzymał dr Marcin Kołtuniak, autor pracy pt. "Wartość instrumentów udziałowych rynku nieruchomości", przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Mikołajek-Gocejny, prof. SGH i dr Doroty Ciesielskiej-Maciągowskiej jako promotora pomocniczego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymał dr inż. Marcin Chomicz, autor pracy pt. "Znaczenie i rozwój kompetencji polskich kierowników projektów informatycznych", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Trockiego i dr hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH jako promotora pomocniczego

Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia otrzymała dr Barbara Jarmulska autorka pracy  pt. "Systemy wczesnego ostrzegania przed napięciami fiskalnymi", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Ostaszewskiego;


Wyróżnienie w Konkursie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała praca dr. Patryka Dziurskiego pt. "Zarządzanie organizacjami w sektorach kreatywnych na przykładzie sektora projektowania w Polsce"przygotowana pod kierunkiem dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

 

 wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską za rok 2017

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse  otrzymał dr Mikołaj Szadkowski, autor pracy pt. "Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku

centralnego", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Polańskiego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała dr Barbara Grabiwoda, autorka pracy pt. "Wykorzystanie technologii mobilnych

w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez przedstawicieli pokolenia Z na polskim rynku", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Mroza.


Wyróżnienie w Konkursie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia otrzymała praca dr Małgorzaty Korczyk pt. "Wpływ prawa rynków Saya na rozwój myśli

ekonomiczne", przygotowana pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Bartkowiaka, prof. SGH.

 

 Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską

 
AKTY PRAWNE