Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nagrody i stypendia : Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską
Nagrody i stypendia
 

 Nagroda Rektora za najlepszą pracę doktorską

 
​DECYZJA REKTORA NR 16 z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję Rektora nr 14 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyłonienia najlepszych prac doktorskich w dyscyplinach ekonomia, finanse, nauki o polityce publicznej oraz nauki o zarządzaniu - pobierz

DECYZJA Rektora NR 14 z dnia 29 marca 2018 r.w sprawie powołania komisji konkursowych ds. wyłonienia najlepszych prac
doktorskich w dyscyplinach ekonomia, finanse, nauki o polityce publicznej oraz nauki o zarządzaniu - czytaj

Regulamin Konkursu "Nagroda Rektora SGH za najlepsza prace doktorską" - czytaj
 

 wyniki konkursu za najlepszą pracę doktorską za rok 2017

 
Nagrodę Rektora za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie finanse  otrzymał dr Mikołaj Szadkowski, autor pracy pt. "Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa banku

centralnego", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Polańskiego.


Nagrodę Rektora za najlepsza pracę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu otrzymała dr Barbara Grabiwoda, autorka pracy pt. "Wykorzystanie technologii mobilnych

w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez przedstawicieli pokolenia Z na polskim rynku", przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Bogdana Mroza.


Wyróżnienie w Konkursie za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie ekonomia otrzymała praca dr Małgorzaty Korczyk pt. "Wpływ prawa rynków Saya na rozwój myśli

ekonomiczne", przygotowana pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Bartkowiaka, prof. SGH.