Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Nagrody i stypendia : Nagrody i stypendia – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Nagrody i stypendia
 

 Nagrody i stypendia

 
Przepisy regulujące przyznawanie Nagród i stypendiów
 

1. Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich

 
2. Nagrody Rektora SGH

 

Nagrody Rektora SGH za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz nagrody specjalne i nagrody za uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego, a także nagrody za całokształt osiągnięć przyznawane są na podstawie Regulaminu wynagradzania SGH stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 46 z dnia 15 maja 2020 r. z późn. zm. Zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika nr 16 do Regulaminu wnioski należy składać do 15 września br. za pośrednictwem właściwych prorektorów. Obowiązujące akty prawne: