Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW : Edycja 1
Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW
 

 II ETAP APLIKACYJNY

 
​​

W dniach od 25.11.2019 r. do 02.01.2020 r. trwa kolejny etap projektu. Działanie to obejmuje złożenie wniosku o przyznanie grantu.

Zgodnie z regulamniem wnioski należy składać:

1) w przypadku gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki SGH – w Dziale Nauki SGH
2) w przypadku gdy kierownikiem badania naukowego jest nauczyciel akademicki UEW – w Centrum Obsługi Badań Naukowych.

Ponadto, w planowaniu kosztów (strona 4 wniosku) należy pamiętać o:

1)  proporcji kosztów (50 % ze środków UEW oraz 50 % ze środków SGH)
2)  łącze koszty nie mogą przekroczyć 24 tys. zł

 


 

 I ETAP - BIOGRAMY SGH I UEW

 
​​​
Szanowni Państwo,
 
poniżej prezentujemy listę biogramów SGH oraz UEW w podzile na dycypliny i subdyscypliny.
 
Kolejne działanie w Etapie Rekrutacyjnym to dobór zespołu, które trwa od 04.11 – 25.11.2019 roku. 
Jednocześnie przypominamy o dwóch kryteriach, jakie powinien spełnić zespół według Regulaminu:
 
1) zespół składa się co najmniej czterech, ale nie więcej niż dziesięciu nauczycieli akademickich 
2) udział pracowników jednej uczelni nie może stanowić mniej niż 40%
 
 
 
Biogramy
 
w dyscyplinie EKONOMIA I FINANSE

sybdyscyplina: Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość
 
sybdyscyplina: Ekonometria i metody statystyczne
 
​SGH         UEW​​
Tomczyk Emilia.pdf​            Ostasiewicz Katarzyna
 
sybdyscyplina: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 
subdyscyplina: Ekonomia międzynarodowa
 
subdyscyplina: Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
 
​SGH ​UEW
​                              Bem Agnieszka
​Jurek Łukasz
 
subdyscyplina: Inne zagadnienia pokrewne
 
subdyscyplina: Makroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 
subdyscyplina: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunktulalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
 
​SGH ​UEW
Bucholtz Sonia
​Domańska Agnieszka
 
 
 
subdyscyplina: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
 
subdyscyplina: Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
 
subdyscyplina: Zasoby i rozwój zrównoważony
 
 
w dyscyplinie NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

sybdyscyplina: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 
subdyscyplina: Inne zagadnienia pokrewne

​SGH ​UEW
Wąsowicz-Zaborek Elżbieta.pdf
 subdyscypliny: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 
 subdyscyplina: Zasoby i rozwój zrównoważony
 
 
 w dyscyplinie Nauki Prawne
 
 subdyscyplina:Inne zagadnienia pokrewne

​SGH ​UEW
Menkes Jerzy.pdf