Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kodeks Etyki : Rzecznik etyki
Kodeks Etyki
 

 Wyniki wyborów na rzecznika etyki SGH

 
Zgodnie z Regulaminem wyboru rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej  w Warszawie w trybie głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Komisja ds. wyboru rzecznika etyki SGH ogłasza wyniki głosowania.

Na podstawie uzyskanych wyników głosowania, które odbyło się w dniu 20 kwietnia br., Komisja ds. wyboru rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza, że rzecznikiem etyki SGH została wybrana:

Pani Ewa Jastrzębska 

Komun​ikat nr 4 Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników przeprowadzonych wyborów rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​  wraz załącznikiem do Komunikatu:

- Protokół z głosowania ws. wyboru rzecznika etyki z dnia 21 kwietnia 2021 r.  

 

 Kandydaci na rzecznika etyki SGH

 

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy listę kandydatów w wyborach na rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Zapraszamy także do zapoznania się z profilami kandydatów. Opisy sylwetek kandydatów zawierają m.in. odpowiedź
 na pytanie: „Dlaczego kandyduję na rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie?"

LISTA KANDYDATÓW NA RZECZNIKA ETYKI SGH

Ewa Jastrzębska - poznaj kandydata 
Janusz Ostaszewski - poznaj kandydata 
Anna Stankowska - poznaj kandydata


Komisja ds. wyboru rzecznika etyki SGH informuje, że wszystkie zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

 
 

 wybory rzecznika etyki sgh – akty prawne

 
 

 Zgłaszanie kandydatów na rzecznika etyki SGH

 

 Procedura zgłaszania kandydatów:

Kandydatem na rzecznika etyki może być osoba, która ma co najmniej czteroletni staż pracy  w SGH, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich i nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  • Kandydatów na rzecznika etyki można zgłaszać wyłącznie w okresie i terminach ustalonych przez Komisję i ogłoszonych na stronie internetowej SGH.
  • Zgłoszenie kandydata na rzecznika może być dokonane za pomocą poczty elektronicznej wysłanej ze służbowej skrzynki poczty elektronicznej pracownika w domenie sgh.waw.pl na adres poczty elektronicznej sekretarza komisji anna.kotlinska@sgh.waw.pl
  • Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – pobierz załącznik
  • Zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli kandydat zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, wysłał ze służbowej skrzynki poczty elektronicznej kandydata w domenie sgh.waw.pl przesłanej na adres poczty elektronicznej sekretarza Komisji anna.kotlinska@sgh.waw.​pl
  • Oświadczenie kandydata składa się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminupobierz formularz​

 
 
 

 KALENDARZ WYBORCZY

 
29.03 - 12.04.2021 r.
zgłaszanie kandydatów na rzecznika etyki

13.04.2021 r.
publikacja listy kandydatów wraz z biogramami

20.04.2021 r.
Wybory rzecznika etyki 

Zgłaszanie kandydatów 
oraz wybory rzeczniczka etyki odbędą się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 

 Komisja ds. wyboru rzecznika etyki SGH

 
​Skład Komisji ds. wyboru rzecznika etyki:

dr Tomasz Grzybowski - przewodniczący Komisji

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk - członek Komisji

mgr Justyna Kozera - członek Komisji

mgr Anna Kotlińska -
sekretarz Komisji

 

 kontakt

 
Sekretarz komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH

Anna Kotlińska
al. Niepodległości 162, bud.G
02-564 Warszawa
pok. 61A (parter)

telefon: 22 564 92 14

e-mail: anna.kotlinska@sgh.waw.pl


 

 Komunikaty Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH

 

Komunikaty Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH z dnia 13 kwietnia 2021r. 

​​Komunikat nr 2 Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie listy kandydatów na rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz załącznikiem:

Komunikat Komisji ds. wyboru rzecznika etyki z dnia 29 marca 2021 r.