Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kodeks Etyki : Rzecznik etyki
Kodeks Etyki
 

 Rzecznik Etyki SGH

 
​Zgodnie z § 4 pkt. 6 Statutu SGH:

W SGH powołuje się rzecznika etyki, do którego zadań należy podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw etycznych we wspólnocie Uczelni oraz obrona praw członków tej wspólnoty. W ramach wykonywania swoich zadań rzecznik ma prawo do zwracania się do organów SGH, jej jednostek organizacyjnych i członków wspólnoty o udzielenie informacji i składanie wyjaśnień –rzecznik przedstawia wnioski Rektorowi, a raz w roku akademickim składa sprawozdanie przed Senatem. Szczegółowe zasady itryb działania rzecznika określa Senat. Rzecznik wybierany jest przez pracowników Uczelni, w drodze wyborów do urny, na zasadach określonych przez Senat

 

 wybory rzecznika etyki sgh – aktualności

 
Zgłaszanie kandydatów na rzecznika etyki:

Zgłoszenia kandydatów na rzecznika etyki będą przyjmowane w dniach
24–28 lutego 2020 r. w Dziale Nauki w budynku G, pok. 61 A, w godz. 8:00-16:00.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się osobiście na ręce sekretarza Komisji, wyłącznie w formie pisemnej
na formularzu, będącym załącznikiem do Regulaminu.

Zgłoszenie uważa się za dokonane, jeżeli zawiera pisemną zgodę kandydata.

Załącznik do regulaminu wyboru rzecznika etyki
 formularz zgłoszenia kandydata.


Zgodnie z regulamniem wyboru rzecznika etyki SGH: 

Kandydatem na rzecznika etyki może być osoba, która ma co najmniej czteroletni staż pracy w SGH, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich i nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 
Wybory rzecznika etyki SGH odbędą się w  terminach: 

  • I termin: 4 marca 2020 r. (środa) w godz. 9:00-15:00 – sala kolumnowa, bydynek G.

  • II termin: 5 marca 2020 r. (czwartek) w godz. 8:00-14:00. – sala nr 152, budynek G.

 

 Komunikaty komisji ds. wyborów rzecznika etyki SGH

 
 
 
 

 wyniki głosowania z wyborów rzecznika etyki SGH

 
 

 Kandydaci na rzecznika etyki SGH

 

   1. JASTRZĘBSKA Ewa

   2. OCICKA Barbara

   3. SZULCZEWSKI Grzegorz

   4. WOJCIECHOWSKA Renata

 

 

 KALENDARZ WYBORCZY

 
​24–28 lutego 2020 r. – zgłaszanie kandydatów na rzecznika etyki SGH

4-5 marca 2020 r. – wybory rzecznika etyki SGH
 

 Komisja ds. wyboru rzecznika etyki SGH

 
​Skład Komisji ds. wyboru rzecznika etyki:

dr Tomasz Grzybowski – przewodniczący

dr Aleksandra Stanek-Kowlaczyk

mgr Justyna Kozera

mgr Anna Kotlińska –
 sekretarz
Zgłoszenie kandydata na rzecznika etyki  - pobierz formularz
 

 kontakt

 
Sekretarz komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH

Anna Kotlińska
al. Niepodległości 162, bud.G
02-564 Warszawa
pok. 61A (parter)

telefon: 22 564 92 16

e-mail: anna.kotlinska@sgh.waw.pl