Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kodeks Etyki : Rzecznik etyki
Kodeks Etyki
 

 Rzeczniczka Etyki SGH

 
Rzeczniczka Etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zgodnie ze statutem SGH (§ 4 ust. 6), rzeczniczka etyki jest odpowiedzialna za podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych postaw etycznych we wspólnocie Uczelni oraz obronę praw członków tej wspólnoty.
Do szczegółowych zadań rzeczniczki etyki należy:
 • upowszechnianie Kodeksu,
 • wspieranie pracowników we wdrażaniu postanowień Kodeksu,
 • przeciwdziałanie nieetycznym działaniom i naruszeniom,
 • rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących naruszenia Kodeksu,
 • monitorowanie wdrażania Kodeksu, 
 • zgłaszanie propozycji aktualizacji Kodeksu

​Zasady działania rzeczniczki etyki określa Uchwała nr 42 Senatu SGH z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​
 

 Jak zgłaszać wątpliwości i naruszenia

 

Wątpliwości i naruszenia


Co robić, jeśli mam wątpliwości, jak postąpić w danej sytuacji?


W takiej sytuacji można się posłużyć poniższymi pytaniami, które ułatwią podjęcie właściwej decyzji:


 1. Czy moje postępowanie jest zgodne z prawem i wewnętrznymi regulacjami?
 2. Czy jest ono zgodne z zapisami Kodeksu etyki pracowników SGH i Poradnika etyki SGH?Jak czułbyś/czułabyś się, gdyby Twoje zachowanie zostało upublicznione?
 3. Co pomyślałby/pomyślałaby o nim Twój/Twoja przełożony/przełożona?
 4. Czy przyznałbyś/przyznałabyś się do takiego zachowania rodzinie i przyjaciołom?
 5. Czy po podjęciu określonej decyzji możesz spać spokojnie, masz czyste sumienie?

Jeżeli powyższe pytania nie rozwiały Twoich wątpliwości, jak postąpić, zgłoś się do przełożonego lub rzecznika etyki osobiście (spotkanie/e-mail).Co zrobić w sytuacji, gdy zostało zauważone zachowanie stanowiące naruszenie Kodeksu?

Zastosuj procedurę 3 kroków – przejdź do kolejnego kroku, jeżeli wcześniejszy nie rozwiąże Twojego problemu.

 1. Porozmawiaj z osobą naruszającą zapisy Kodeksu
 2. Zgłoś naruszenie przełożonemu tej osoby
 3. Zgłoś naruszenie rzecznikowi etyki osobiście (spotkanie/ /e-mail) lub anonimowo (skrzynka kontaktowa) 
Czy jeżeli zgłaszam naruszenie Kodeksu, grożą mi jakieś konsekwencje?

 1. Osoba, która w dobrej wierze zgłasza naruszenie Kodeksu, nie ponosi żadnych konsekwencji z tego tytułu. 
 2. Żadne działania odwetowe wobec osób informujących o naruszeniu nie będą akceptowane. 
 3. Wszelkie zgłoszenia będą rozpatrywane z zachowaniem dyskrecji.
​Kontakt do rzeczniczki etyki SGH

dr Ewa Jastrzębska

rzeczniczka etyki SGH

e-mail: rzeczniczka.etyki@sgh.waw.pl​

 
 
 

 Rzeczniczka Etyki SGH - kontakt

 
dr Ewa Jastrzębska - rzeczniczka.etyki@sgh.waw.pl​
 

 Komisja etyki SGH

 
​Skład Komisji Etyki SGH

 • dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH – przewodniczący Komisji Etyki SGH
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH – wiceprzewodnicząca Komisji Etyki SGH

Członkowie Komisji:

 • dr hab. Radosław Baran, prof. SGH; 
 • dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH;
 • dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH; 
 • dr Grażyna Szurczak; 
 • mgr Bartosz Fraszka; 
 •  Patrycja Dutkiewicz; 
 • Aleksandra Pepłowska.
 • Anna Kotlińska 
Sekretarz komisji etyki SGH


 

 kontakt

 
Sekretarz komisji etyki SGH

Anna Kotlińska
al. Niepodległości 162, bud.G
02-564 Warszawa
pok. 61A (parter)

telefon: 22 564 92 14

e-mail: anna.kotlinska@sgh.waw.pl


 

 Komunikaty Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH

 

Komunikaty Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH z dnia 13 kwietnia 2021r. 

​​Komunikat nr 2 Komisji ds. wyboru rzecznika etyki SGH z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie listy kandydatów na rzecznika etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz załącznikiem:

Komunikat Komisji ds. wyboru rzecznika etyki z dnia 29 marca 2021 r.