Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kodeks Etyki : Komisja etyki
Kodeks Etyki
 

 Komisja etyki

 
Zgodnie z DECYZJĄ REKTORA NR 64 z dnia12 lipca 2021 Rektor SGH powołał Komisję Etyki  w składzie:
 • dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH – przewodniczący Komisji
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGHwiceprzewodnicząca Komisji
 • dr hab. Radosław Baran, prof. SGH; 
 • dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH;
 • dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH; 
 • dr Grażyna Szurczak; 
 • mgr Bartosz Fraszka; 
 •  Patrycja Dutkiewicz; 
 • Aleksandra Pepłowska.
 • Anna Kotlińska - sekretarz Komisji

Do najważniejszych zadań Komisji należy:

 • wspieranie procesu upowszechniania Kodeksu Etykiród pracowników Uczelni oraz wdrażania jego postanowień, a także upowszechniania w Uczelni dobrych praktyk w zakresie uregulowanym w Kodeksie;
 • wydawanie na wniosek Rzecznika Etyki opinii w sprawach zgłoszeń dotyczących naruszenia Kodeksu Etyki;
 • wydawanie na wniosek Rektora lub Rzecznika Etyki opinii w sprawach etyki, dotyczących wspólnoty Uczelni i szkolnictwa wyższego oraz zajmowanie stanowiska w tych sprawach z własnej inicjatywy;
 • wydawanie na wniosek pracowników zaangażowanych w przygotowanie lub realizację projektów międzynarodowych oceny tych projektów w zakresie ich zgodności z zasadami etyki;
 • monitorowanie procesu upowszechniania i wdrażania Kodeksu Etyki oraz publikowanie informacji w tym zakresie;
 • zaszanie propozycji aktualizacji Kodeksu Etyki;
 • udział w przygotowywaniu corocznych sprawozdań Rzecznika Etyki.
Podania i wnioski m.in ws. wydania opinii w zakresie zgodności projektów badawczych z zasadami etyki należy przesyłać na poniższy adres:

Kontakt do komisji etyki SGH
​tel. 22 564-92-14

Wzór wniosku o wydanie opinii na temat etyczności badań - pobierz

 

   

         Kodeks etyki pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - pobierz

 • Poradnik etyki SGH - pobierz
 • Katalog dobrych praktyk w relacji przełożony-podwładny - pobierz
 • Katalog dobrych praktyk w relacji mistrz-uczeń - pobierz
 
 
 
 

 Procedura zgłaszania wniosków do Komisji Etyki SGH

 
Podania i wnioski m.in ws. wydania opinii Komisji Etyki  w zakresie zgodności projektów badawczych z zasadami etyki należy przesyłać na adres:

e-mail: komisja.etyki@sgh.waw.pl 
​sekretarz komisji                                      Anna Kotlińska tel. 22 564-92-14

Wzór wniosku o wydanie opinii na temat etyczności badań - pobierz