Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Kodeks Etyki : Kodeks etyki
Kodeks Etyki
 

 Kodeks etyki pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 
Kodeks_Etyki_SGH_Rektor.pngSzanowni Państwo,

Kiedy w 1971 roku jako młody chłopak wypłynąłem na żaglowcu
Zawisza Czarny w rejs po Bałtyku, przekonałem się, jak piękne i fascynujące jest morze, ale jednocześnie – jak bardzo niebezpieczne i nieprzewidywalne. Jednak dzięki kompasowi zawsze wiedzieliśmy, czy płyniemy w dobrym kierunku.
 
Widzę pewną analogię między tamtym rejsem a naszą uczelnią, która od ponad wieku żegluje po oceanie wiedzy. Aby utrzymać dobry kurs, także potrzebujemy kompasu, który pokieruje całą naszą wspólnotę akademicką we właściwym kierunku.
 
Z satysfakcją przedstawiam Kodeks etyki pracowników SGH, który ma stanowić dla nas drogowskaz w podejmowaniu zawodowych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów.
 
Kodeks ten opiera się na kluczowych wartościach SGH, do których pracownicy naszej uczelni zaliczyli: profesjonalizm, współpracę, uczciwość, szacunek i prawdę. Z wartości tych wynikają opisane w Kodeksie zasady postępowania oraz zawarte w Poradniku etyki SGH wybrane przykłady, ilustrujące jak nasze wartości i zasady są realizowane w praktyce. Poradnik jest opracowaniem otwartym, dlatego zachęcam do uzupełniania go o dalsze przykłady.
 
Cieszy mnie, że w proces tworzenia i konsultowania Kodeksu zaangażowało się wielu pracowników SGH, dzięki czemu dokument ten jest naszym wspólnym dziełem. Do jego przestrzegania bowiem jesteśmy zobowiązani wszyscy: kadra zarządzająca, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.
 
Chciałbym podkreślić, że opracowanie Kodeksu jest elementem budowania społecznej odpowiedzialności naszej uczelni. Ma on wspierać nas w realizacji misji i kontynuowaniu ponad stuletniej, chlubnej tradycji kształtowania liderów. Stanowi on także naszą publiczną deklarację przestrzegania najwyższych standardów etycznych.
 
Symbolem SGH jest fregata, a Kodeks etyki pracowników SGH jest kompasem podpowiadającym, jaką drogę mamy wybrać.

Życzę wszystkim, aby Kodeks ten stał się dla nas wsparciem w naszej codziennej pracy.
 
dr hab. Marek Rocki, prof. SGH
Rektor SGH
 

 
Teksty do pobrania 

 
  • Kodeks etyki pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - pobierz
  • Poradnik etyki SGH - pobierz
  • Katalog dobrych praktyk w relacji przełożony-podwładny - pobierz
  • Katalog dobrych praktyk w relacji mistrz-uczeń - pobierz

 
    
 
 
 
 
 

 Kluczowe Wartości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 
 

Profesjonalizm                 rozumiemy jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie

 

Współpraca
to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę

 

Uczciwość                          oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami

 

Szacunek
rozumiemy jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.

 

Prawda                                           to szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowywaniem obiektywizmu.

 

 Zespół ds. kodeksu Etyki

 

 

  1. dr hab.Grzegorz Szulczewski, prof. SGH przedwodniczący zespołu,
  2. dr Ewa Jastrzębska - członek zespołu
  3. mgr Justyna Kozera - członek zespołu
  4. mgr Anna Kotlińska - sekretarz zespołu

Zadaniem zespołu było przygotowanie projektu Kodeksu Etyki dla pracowników Uczelni


Wyróżnienie „HR Excellence in Research”

28 września 2018 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymała od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”.

 


 

 Kodeks Etyki - wersja angielska

 

  • KODEKS ETYKI - WERSJA ANGIELSKA
Publication co-financed by the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development as a part of the project “Raising the competences of academic staff and the institution’s potential in accepting people from abroad – Welcome to Poland” implemented under co-financed project no. POWR.03.03.00-00-PN14/18