Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020) : Kalkulator slotów i punktów
Ewaluacja jakości działalności naukowej (2017-2020)
 

 kalkulator slotów i punktów

 
W systemie ewaluacji został wprowadzony limit dotyczący liczby publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa pracownika naukowego, które przy ewaluacji jednostki będą uwzględniane w ramach pierwszego kryterium.

Limit osiągnięć publikacyjnych

Slot publikacyjny (udział jednostkowy) - sposób obliczenia 

1 (wymiar czasu pracy w 2017 r.) * 1 (100% działalności w dyscyplinie w 2017 r.) + 1*1 (dla 2018 r.) +1*1 (dla 2019 r.) +1*1 (dla 2020 r.) / 4 = 1. Wobec tego sumaryczna liczba slotów publikacji naukowych pracownika, które mogą być uwzględniane w ewaluacji, wynosi 4 gdyż: 4 * 1 (średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem przez daną osobę działalności naukowej w danej dyscyplinie) = 4.

Liczba publikacji pracownika podmiotu, która jest brana pod uwagę w procesie ewaluacji, jest ograniczona przez 4 sloty publikacyjne , które przypadają na każda osobę prowadzącą działalność naukową (N).

Przyjęto również, że w ewaluacji są uwzględniane max. 2 sloty publikacyjne związane z autorstwem monografii, redakcją naukową monografii lub autorstwem rozdziału w monografii.

W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe spośród, których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana w podmiocie, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1; 3 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy to 50% / 50%, 4 sloty publikacyjne – gdy udział czasu pracy w ewaluowanej dyscyplinie to 75%, a nieewaluowanej 25%.

Zaleca się by w ciągu roku każdy pracownik zapełnił swoimi publikacjami minimum 1 slot publikacyjny.

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 sloty). Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Źródło: Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik

 
 
 

 kalkulatory liczenia slotów i punktów

 
​​Zachęcamy Autorów do obliczenia swoich udziałów w slotach publikacyjnych.
 

 punktacja publikacji