Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rozwój kadry naukowej : Promocja doktorów i doktorów habilitowanych
Rozwój kadry naukowej
 

 Dyplomy Doktorskie i habilitacyjne

 
​Zgodnie z Art. 179. pkt. 1. Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Osoba, której nadano stopień doktora albo stopień doktora habilitowanego, otrzymuje odpowiednio dyplom doktorski albo dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu.
Na wniosek osoby zainteresowanej wydaje się odpisy dyplomu w języku angielskim. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim należy złożyć w Dziale Nauki.

  • za wydanie odpisu dyplomu  doktorskiego i habilitacyjnego  w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
  • za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego w tłumaczeniu na język angielski pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

nr konta: Pekao S.A. 93 1240 5918 1111 0010 2722 0297 z dopiskiem: opłata za dyplom w języku.....  (imię i nazwisko).

Zarządzenie Rektora nr 58 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz określenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich
 

 Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

 

​Tradycją Święta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest wręczanie dyplomów osobom, które uzyskały stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego.


GRADUACJA 2017

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w Auli Głównej im. Oskara Langego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym.

Lista doktorów

Lista doktorów habilitowanych

Galeria zdjęć

 

GRADUACJA 2016

Dnia 13 kwietnia 2016 r. w Auli Głównej im. Oskara Langego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym.

Lista doktorów

Lista doktorów habilitowanych

Galeria zdjęć

 

GRADUACJA 2015

Dnia 15 kwietnia 2015 r. w Auli Głównej im. Oskara Langego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym.

Lista doktorów

Lista doktorów habilitowanych​

Galeria zdjęć ​

 

GRADUACJA 2014

Dnia 9 kwietnia 2014 r. w Auli Głównej im. Oskara Langego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym.

Lista doktorów

Lista doktorów habilitowanych

Galeria zdjęć