Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Rozwój kadry naukowej : Rozwój kadry naukowej – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rozwój kadry naukowej
 

 Rozwój kadry naukowej

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapewnia swoim pracownikom różne możliwości realizowania rozwoju naukowego. We wszystkich jednostkach uczelni można wszcząć przewód doktorski oraz przeprowadzić postępowanie habilitacyjne. Wszczęcie przewodu doktorskiego pozwala pracownikowi ubiegać się o stypendium doktorskie. Ponadto, w celu zintensyfikowania prac nad dysertacją doktorską, po spełnieniu określonych warunków, uczelnia może udzielić urlopu naukowego. Pracownicy SGH, którzy publikują artykuły naukowe w prestiżowych, renomowanych czasopismach lub wydają monografie naukowe, corocznie mogą starać się o przyznanie Nagrody Rektora. Dodatkowo osoby, które posiadają wybitne osiągnięcia naukowe o światowym znaczeniu prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej mogą ubiegać się o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.