Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Ocena parametryczna czasopism : Ocena parametryczna czasopism – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Ocena parametryczna czasopism
 

 Ocena parametryczna czasopism

 
 
W związku z powyższym w  roku 2016 zostanie uaktualniona część wykazu A na podstawie danych z listy JCR.  Część wykazu B zostanie uaktualniona po rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych przez czasopisma w zakresie punktacji ogłoszonej ww. komunikatem,  zgłaszanych do dnia 15 lutego 2015 r. Zostaną również uwzględnione czasopisma zagraniczne, które zostały zgłoszone do oceny przez wydawców i redakcje w 2015 r. Część C pozostanie bez zmian.
 
Wobec powyższego, w roku 2016 nie będzie przeprowadzona ocena czasopism naukowych.
 
Kolejna ocena czasopism naukowych zostanie przeprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 r. poz. 2015) po opracowaniu zmodyfikowanych kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych i ogłoszeniu ich w komunikacie Ministra.