Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Nauki : Rada doskonałości naukowej
Dział Nauki
 

 Rada doskonałości naukowej

 
​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że 1 czerwca rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej. Nowy organ będzie działać na rzecz rozwoju kadry naukowej. Jego celem będzie dbanie o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.
 
W związku z tym, w dniach od 8 lutego do 14 marca br. trwała procedura zgłaszania przez Uczelnie kandydatów do RDN. Rozpoczęcie działalności Rady jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla nauki”. Zachęcamy do zapoznania się z listem wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w którym zawarte są wszystkie szczegółowe informacje na temat wyborów. List do pobrania TUTAJ.
 
Uchwała nr 418 Senatu SGH z dnia 27 lutego 2019 r.  ws. zgłoszenia kadydatów Szkoły Głównej Hadlowej w Warszawie na członków Rady Doskonałości Naukowej.
 
 Wymagania dotyczące dorobku naukowego, które musi spełnić kandydat:
 • 3 artykuły naukowe opublikowane w latach 2014-2018 w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C ostatniego wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów uchylonej ustawy o zasadach finansowani nauki, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów (do dnia, w którym upływa ostateczny termin na zgłaszanie kandydatów nie zostanie ogłoszony nowy wykaz czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),  lub
 • monografię naukową wydaną w okresie ostatnich 5 lat przez:wydawnictwo ujęte w komunikacie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa lub
 • jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w ww. wykazie, lub
 • wybitne osiągnięcie w zakresie opracowania i wdrożenia oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat, lub
 • wybitne dzieło artystyczne zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat.
Kandydaci SGH do RDN wraz z wymaganym dorobkiem naukowym:

w dyscyplinie ekonomia i finanse:
 • prof. dr hab Marian Gorynia  
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga 
 • prof. dr hab. Andrzej Sławiński

w dyscyplinie nauki o polityce i administracji:
 • prof. dr hab. Piotr Błędowski
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.04.007
 • dr hab. Rafał Matyja

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości:
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert 
 • prof. dr hab. Wojciech Czakon
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch