Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW - START 30 września

2019-09-24 kategoria: informacja 

 
Rektor SGH prof. Marek Rocki oraz Rektor UEW prof. Andrzej Kaleta podpisali umowę ramową i zgodnie zadeklarowali wolę współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych badań naukowych, które stanowią podstawę  rozwoju naukowego kadry akademickiej w obu uczelniach. 
 
Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy w jednej lub kilku dyscyplinach naukowych, rozwój naukowy nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW oraz podjęcie przyszłych działań służących realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
Projekt międzyuczelnianych grantów jest okazją do nawiązania długotrwałej współpracy między przedstawicielami akademickimi dwóch uczelni oraz wymiany doświadczeń.
 

Aby ubiegać się o grant, należy stworzyć  zespół w celu wspólnego prowadzenia badania naukowego, składającego się z co najmniej czterech, ale nie więcej niż dziesięciu, nauczycieli akademickich zatrudnionych w SGH i UEW, przy czym udział pracowników jednej z uczelni nie może stanowić mniej niż 40%.

W nawiązaniu współpracy pomogą specjalnie przygotowane biogramy uczestników chętnych do wzięcia udziału w konkursie, publikowane na stronie Działu Nauki. Na realizację jednego projektu badawczego przewidziany jest grant w wysokości do 24 tys. brutto.

Archiwum