Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Warszaty dla pracowników SGH - 13 czerwca 2019 r.

 

"Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe"


Cel warsztatów: podniesienie jakości badań i publikacji naukowych pracowników uczelni poprzez wzrost rozpoznawalności prac polskich uczonych zagranicą przez upowszechnianie wyników badań w najwyżej punktowanych czasopismach oraz przez zwiększenie skuteczności aplikowania o fundusze zewnętrzne, w tym europejskie.

Warsztaty w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zostaną zorganizowane w dniu 13 czerwca 2019 r. Zgodnie z założeniami ww. praktyki obejmować będą:

1. Publikowanie w czasopismach z wykazu czasopism MNISW  prelegent: dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH.

2. Zdobywanie funduszy zewnętrznych na badania naukowe – prelegent: dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH.

3. Warsztaty praktyczne w zakresie podnoszenia ww. kompetencji – prowadzący: mgr Marek Antosiewicz, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Przewidywane efekty:

  • możliwość zdobycia wiedzy w zakresie publikowania w czasopismach z listy MNiSW – w tym umiejętności praktycznych (technicznych), co ma na celu podniesienie skuteczności publikowania w najwyżej punktowanych światowych czasopismach;
  • możliwość zdobycia wiedzy w zakresie zdobywania funduszy w konkursach zewnętrznych – w tym umiejętności praktycznych (technicznych), co ma na celu podniesienie skuteczności zdobywania zewnętrznych funduszy na finansowanie badań empirycznych;
  •  możliwość dyskusji w gronie osób mających własne doświadczenia publikacyjne i projektowe, a także osób odpowiedzialnych za czasopisma i konkursy od strony organizacyjnej i technicznej.

Warsztaty są skierowane przede wszystkim do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, którzy nie mają publikacji w czasopismach z listy MNiSW / nie uczestniczyli w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.

 

 Program warsztatów

 

PROGRAM

9.00 – 9.30  REJESTRACJA 

CZĘŚĆ PIERWSZA sala 4a, bud. "C" 

9:30 – 11:00  Publikowanie w czasopismach z wykazu czasopism MNISW  dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Zdobywanie funduszy zewnętrznych na badania naukowe – dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH

13:00 – 13:45 Przerwa na lunch

CZĘŚĆ DRUGA sala 4d, bud. "C"

13.45 – 15.15 Warsztaty praktyczne w zakresie podnoszenia ww. kompetencji – mgr Marek Antosiewicz, KAE


ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA REJESTRACYJNEGO!!!!!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że na ten moment limit wolnych miejsc na część drugą warsztatową został wyczerpany.Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


 
 
 

 KONSORCJUM

 

 
 

 Informacje o projekcie

 
Projekt dotyczy wdrażania praktyki: „Podnoszenie kompetencji w zakresie publikowania w czasopismach indeksowanych na liście JCR i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania naukowe” (zadanie nr 2, obszar tematyczny "I. Badania Naukowe").

 

Cel ogólny projektu: adaptacja do nowego otoczenia regulacyjnego pięciu uczelni ekonomicznych wchodzących w skład konsorcjum (SGH, UE Wrocław, UE Kraków, UE Poznań i UE Katowice) oraz dostarczenie środowisku akademickiemu wypracowanych rozwiązań ułatwiających proces dostosowawczy.

Cele szczegółowe projektu:

  • Przeprowadzenie analizy oraz wypracowanie metod i narzędzi przygotowawczych do wprowadzenie zmian w pięciu głównych obszarach działalności: badaniach naukowych, dydaktyce, współpracy z otoczeniem zewnętrznym, finansach uczelni, ustroju oraz zarządzania uczelnią związanych z wejściem w życie Ustawy 2.0.
  • Wdrożenie wypracowanych metod i narzędzi umożliwiających skuteczne dostosowanie uczelni ekonomicznych do nowych regulacji.
  • Upowszechnienie wypracowanych w ramach projektu wyników analiz oraz narzędzi umożliwiających skuteczne wdrożenie zmian dostosowanych do nowych regulacji.

W efekcie realizacji celu 1. wypracowano 5 praktyk, które obecnie są wdrażane w ramach celu 2. Jedną z nich jest realizowany warsztat.
„Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego” finansowanego w ramach programu MNiSW pn. "DIALOG"