Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Nauki : Międzykolegialne Granty Rektorskie
Dział Nauki
 

 LISTA PRZYZNANYCH GRANTÓW Międzykolegialnych W 2021 ROKU - WYNIKI KONKURSU

 
​Poniżej przedstawiamy listę przyznanych grantów na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich w 2021 roku.


​L.P. ​TEMAT ZADANIA BADAWCZEGO OBSZAR TEMATYCZNY KIEROWNIK GRANTU ​JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCE 
​1. Reakcja polskiej polityki podatkowej na kryzys związany z pandemią, na tle państw Grupy Wyszehradzkiej  Podatki dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH                        ​KES, KNoP
​2. ​ Systemy wspierania startupów w CEE   ​Startupy ​dr Elena Pawęta   KGŚ, ​KNoP, KZiF, CPTiT
​3.  ​Nowe zielone otwarcie w energetyce Europy Środkowo-Wschodniej po pandemii  ​Energetyka ​dr Krzysztof Księżopolski ​​KES, KNoP, KZiF
4. ​ ​Innowacyjne tarcze lokalne - inicjatywy biznesu i samorządu  ​Innowacje​ ​prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska  ​KNoP, KZiF, KES, 
​5. ​Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2015-2020  ​Rozwój gospodarki/koniunktura ​dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH  ​KGŚ, KES
​6. ​Awans krajów Europy Środkowo-Wschodniej w łańcuchach wartości przed i po pandemii: szanse i wyzwania na przyszłość ​Łańcuchy dostaw ​dr hab. Mariusz-Jan Radło, prof. SGH  ​KGŚ, KNoP
​7. ​Ochrona zdrowia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po pandemii - wyjście z kryzysu czy trwałe zmiany? ​ ​Służba zdrowia ​dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH  ​KNoP, KES
​8. ​Konkurencja na Jednolitym Europejskim Rynku oraz Europy Środkowo-Wschodniej - szanse i zagrożenia dla polskich firm. Problemy ekonomiczno-prawne  ​​Konkurencja​ ​dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH  ​KNoP, KGŚ
​9. Wpływ COVID-19 na sektor bankowy w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej  ​Temat zaproponowany przez autorów ​dr Adam Czerniak   ​KGŚ, KZiF, KES
10.  ​Active ageing w krajach CEE jako strategia przygotowania do starzenia się ludności  ​​Temat zaproponowany przez autorów​ ​dr Anita Abramowska-Kmon  ​KAE, KES
 
Kryteria oceny merytorycznej wniosków:
 • Dorobek kierownika badania (w skali od 0 do 2 pkt)
 • Cel i pytania badawcze (w skali od 0 do 2 pkt)
 • Opis planowanego badania naukowego (w skali od 0 do 5 pkt)
 • Metody badawcze, które zostać zastosowane (w skali od 0 do 3 pkt)​ 

 Międzykolegialne granty rektorskie w roku 2021

 


 Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2021. 

 Zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.

 Najbliższa edycja, podobnie jak poprzednie, związana będzie z przygotowaniem przez SGH raportu na Forum Ekonomiczne.

 Tematem przewodnim raportu będzie „Gospodarka i biznes w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po pandemii”, w ramach którego wyszczególnione zostały następujące obszary     tematyczne:


 1. Rynek pracy
 2. Podatki
 3. Startupy
 4. Energetyka
 5. Innowacje
 6. Rozwój gospodarki/koniunktura
 7. Łańcuchy dostaw
 8. Służba zdrowia
 9. Konkurencja
 10. Temat zaproponowany przez autorów

 

 Zapraszamy Państwa do składania wniosków i propozycji tematów opracowań mieszczących się w podanych obszarach tematycznych.

 Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 11 stycznia 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem EZD.  

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Termin składania wniosków - do 11 stycznia 2021 r.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu - do 14 stycznia 2021 r.  termin przesunięty 18.01.2021 r. 

 3. Publikacja wyników konkursu – 15 stycznia 2021 r.  termin przesunięty 19.01.2021 r. 

 4. Złożenie opracowań -  do 30 kwietnia 2021 r.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na otwarte spotkanie organizacyjne mające na celu przybliżenie zasad udziału w konkursie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 grudnia br. - aplikacja TEAMS godz. 12:30 - link do spotkania Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

​Zapraszamy także do dołączenia do zespołu Międzykolegialne granty rektorskie - kod zespołu ewa6jsi, gdzie na forum będzie można podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i pozyskać partnerów naukowych. 


Akty prawne regulujące Międzykolegialne Granty Rektorskie​

Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. ​

 


 

 lista przyznanych tematów badawczych w roku 2020

 

​ Poniżej przedstawiamy listę przyznanych grantów na realizację międzykolegialnych zadań badawczych w roku 2020 .

l.p.

​Temat zadania badawczego

​kierownik grantu ​współpracujące jednostki SGH
​1. Energetyka odnawialna - wyzwanie dla krajów CEE ​dr Krzysztof Księżopolski ​KEZ, KNoP, KZiF
​2. Koniunktura gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej​ ​prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz ​KAE, KNoP
​3. Procesy migracyjne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) – transformacja od państw emigracji netto do imigracji netto ​dr Paweł Strzelecki ​KAE, KES
​4. Rozwój rynków kapitałowych w regionie CEE ​dr Marek Dietl ​KGŚ, KZiF
​5. Lokalne odpowiedzi na problem smogu w krajach CEE ​dr Ewelina Szczech-Pietkiewicz ​KGŚ, KNoP
​6. Srebrna gospodarka - szansą rozwoju krajów CEE ​dr Anita Abramowska - Kmon ​KAE, KES
​7. Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów CEE ​dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak ​KAE, KZiF
​8. Systemy wspierania startupów w CEE ​dr Tomasz Pilewicz ​KNoP, KZiF, KGŚ, CPiTT, DOP
​9. Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej ​dr hab. Mariusz Próchniak ​KGŚ, KES
10. Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ​dr hab. Paweł Felis, prof. SGH ​KAE, KNoP, KZiF
​11. Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców ​dr hab Dominik Gajewski, prof. SGH ​KNoP, KES
 
 

 Międzykolegialne Granty Rektorskie

 
 

 Międzykolegialne granty rektorskie w roku 2020 - tematy prac badawczych

 

W roku 2020 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednia związana będzie z przygotowaniem przez SGH raportu nt. „30 lat rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej”, który będzie prezentowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy, we wrześniu 2020 r. W związku z powyższym zmianie ulega termin składania wniosków o granty międzykolegialne, a ich odbiór będzie inny niż wynika to z Zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. z póżn. zm.

HARMONOGRAM

1. Termin składania wniosków - do 28 lutego 2020 r.

2. Rostrzygnięcie konkursu - do 10 marca 2020 r.

3. Złożenie opracowań -  do 31 maja 2020 r.


LISTA TEMATÓW

 

  1. Ekoinnowacje w miastach CEE
  2. Ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw z CEE
  3. Energetyka odnawialna - wyzwanie dla krajów CEE
  4. Koniunktura gospodarcza w krajach CEE w ujęciu sektorowym
  5. Poziom innowacyjności gospodarek krajów CEE
  6. Procesy migracyjne w krajach CEE - szanse czy zagrożenia?
  7. Rozwój rynków kapitałowych w regionie CEE
  8. Scenariusze rozwoju rolnictwa w krajach CEE
  9. Skutki ekonomiczne i społeczne smogu w krajach CEE
  10. Srebrna gospodarka - szansą rozwoju krajów CEE
  11. Systemy emerytalne wyzwaniem dla krajów CEE
  12. Systemy wspierania startupów w CEE
  13. Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodni
  14. Tendencje w polityce podatkowej w krajach CEE -
  15. Transformacja cyfrowa gospodarek w krajach CEE
  16. Wydajność pracy a wynagrodzenia pracowników krajów CEE na tle pozostałych państw europejskich

   

  Wniosek o przyznanie grantu należy  złożyć w Dziale Nauki do dnia  28 lutego br. Prosimy także o przesłanie wniosków w formacie WORD na adres dna@sgh.waw.pl

      

   

   

   Międzykolegialne granty rektorskie w roku 2019 - tematy prac badawczych

   

  W roku 2019 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys.zł. Tegoroczna edycja związana będzie z przygotowaniem przez SGH raportu nt. „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes”, który będzie prezentowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy we wrześniu 2019 r. W związku z tym termin składania wniosków o granty międzykolegialne i ich odbiór będzie inny niż wynika to z zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. z póżn. zm.  Wnioski o  przyznanie grantu należy więc składać  do dnia  15 lutego br., zaś termin złożenia opracowania naukowego upływa z dniem 31 maja br.

  LISTA TEMATÓW:

  1. Inwestycje wobec wyzwań rozwojowych regionów w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.
  2. Wyrównywanie luki w poziomie zamożności między Europą Środkowo- Wschodnią a Europą Zachodnią.
  3. Ekologia (ekoinnowacje) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle globalnych wyzwań.
  4. Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
  5. Strategie obsługi rozwoju mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej na tle rozwiązań globalnych.
  6. Wyzwania wynikające ze zmian demograficznych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.
  7. Systemy opieki zdrowotnej w krajach Europy-Środkowo-Wschodniej. 
  8. Rynki pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalnych wyzwań.
  9. Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
  10. Systemy wsparcia startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
  11. Społeczna odpowiedzialność biznesu i wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością kulturową i pokoleniową - najlepsze praktyki w krajach   Europy Środkowo-Wschodniej.


  Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 15 lutego br. w formie papierowej i elektronicznej.
  Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ

   

   Granty rektorskie w roku 2018

   

  ​ 

  Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2018.

  Tematyka prac badawczych jest następująca:
  1. Ścieżki edukacyjne i rozwój kompetencji zawodowych społeczności polonijnych. 
  2. Nowe trendy w marketingu usług edukacyjnych wraz z oceną efektywności.    
  3. Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH.      
  4. Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce.      
  5. Prognozy zmian w zapotrzebowaniu na zawody ekonomiczne w Polsce i w UE  do 2030 roku.       
  6. Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów  w opinii członków Klubu Partnerów SGH.       
  7. Sposoby pomiaru jakości kształcenia w szkołach publicznych.      
  8. Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.      
  9. Kapitał intelektualny SGH.  
  10. Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych.
  11. Postrzeganie SGH przez licealistów.


  W roku 2018 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.
  Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 15 lutego br. w formie papierowej i elektronicznej.

  Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ

   

  Lista przyznanych teamtów badawczych w roku 2018

  ​l.p. ​Temat pracy badawczej - ​Kierownik badania Kolegia współpracujące ​
  ​1. ​Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów w opnii członków Klubu Partnerów SGH ​dr Joanna Żukowska ​KNoP, KGŚ
  ​2. ​Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH
  ​dr hab. prof. SGH ​Mariusz Próchniak
  ​KGŚ, KNoP, KZiF, KES
  ​3. ​Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych
  ​dr Ewa Jastrzębska ​KES, KGŚ, KNoP
  ​4. ​Kapitał intelektualny SGH ​dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska
  ​KZiF, KNoP
  ​5. ​Scenariusze zmian zapotrzebowania rynku pracy w odniesieniu do absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych
  ​prof. dr hab. Wojciech Paprocki ​KZiF, KES, KNoP
  ​6. ​Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych
  ​dr Sylwester Gregorczyk ​KZiF, KNoP,
  ​7. ​Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce ​dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
  ​KAE, KES, ORSE
  ​8. ​Postrzeganie SGH przez licealistów ​dr Paweł Kubicki ​KES, KAE
   
   
   
   

   Przydatne dokumenty