Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dział Nauki : Projekty finansowane z budżetu Państwa
Dział Nauki
 

 PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

znaki_strona_www (1).png 
 
 

Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Celem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, umożliwiających wejście polskich czasopism naukowych w międzynarodowy obieg naukowy. Dlatego do udziału w programie może zostać zgłoszony projekt dotyczący czasopisma, które nie jest ujęte w żadnej z międzynarodowych baz czasopism naukowych o największym zasięgu. Wydawcy nie mogą zatem zgłaszać do programu czasopism ujętych w następujących bazach: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index oraz Emerging Sources Citation Index.

Przypisanie dyscyplin do czasopism będzie służyło usprawnieniu procesu ewaluacji jakości działalności naukowej. W związku z tym, że artykuły naukowe będą zdecydowanie najczęściej zgłaszanymi do ewaluacji osiągnięciami, przyjęta zostanie zasada, zgodnie z którą artykuły w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą automatycznie uznawane jako mające związek z tą dyscypliną. Jednocześnie, nie zostanie ograniczona możliwość uwzględnienia w ewaluacji artykułu opublikowanego w czasopiśmie, do którego ewaluowana dyscyplina nie jest przypisana (o ile osiągnięcie będzie związane tematycznie z badaniami prowadzonymi w tej dyscyplinie!).

​Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił listę projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” . Wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem z uwagi na konieczność weryfikacji zachowania przez przedsiębiorców warunków kumulacji pomocy określonych w art. 3 ust. 2 i art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), tzn. całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 € w okresie trzech lat podatkowych.   

Czasopisma SGH, które otrzymały wspracie w ramach Programu "Wsparcie dla czasopism naukowych":

Analizy i Studia CASP
Wartość finansowania: 76 452 zł   Całkowita wartość zadania: 76 452 zł 

Studia Demograficzne
Wartość finansowania: 73 938 zł   Całkowita wartość zadania: 73 938 zł

Studia z Polityki Publicznej
Wartość finansowania: 68 082 zł   Całkowita wartość zadania: 68 082 zł

Warsaw Forum of Economics
Wartość finansowania: 89 411 zł   Całkowita wartość zadania: 89 411 zł


Termin realizacji projektu od dnia 17.04.2019 r. do dnia 16.04.2021 r.


Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"