Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dokumenty do pobrania : Dokumenty do pobrania – Dział Ewidencji i Kontroli Majątku | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Lista spraw i wniosków
 

 dokumenty do pobrania

 
Przykładowe zgłoszenia:
1. Zgłoszenie przekazania na stan składników majątku:
  • prosimy o przekazywanie zgłoszeń drogą mailową do ADIIKM oraz w miarę możliwości do wiadomości zainteresowanych stron (osoba zdająca i przejmująca),
  • zgłoszenie powinno zawierać dane osoby przejmującej mienie (imię, nazwisko, jednostka organizacyjna) oraz informację o przejętych składnikach majątku (nazwa, numer inwentarzowy, numer seryjny, nowa lokalizacja sprzętu - budynek i pokój).
2. Zgłoszenia do kasacji składników majątku:
  • w przypadku sprzętu komputerowego lub innego technicznego prosimy o wysłanie zgłoszenia na Helpdesk SGH w celu uzyskania opinii,
  • dla pozostałego sprzętu (w tym dla składników majątku nieobjętych ewidencją w systemie Simple) prosimy o przekazywanie zgłoszeń drogą mailową do ADIIKM,
  • zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy wykaz składników majątkowych wraz z numerami inwentarzowymi i seryjnymi, aktualną lokalizacją sprzętów (budynek i pokój) oraz uzasadnieniem likwidacji.

Instrukcje:

1. Instrukcja inwentaryzacyjna SGH

2. Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym SGH
3. Zasady zamawiania, pobierania i rozliczania druków ścisłego zarachowania w SGH:

Magazyn Mebli Używanych:

ADIIKM udostępnia wykaz składników majątku dostępnych do dalszego zagospodarowania w jednostkach SGH. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami Działu.