Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Ewidencji i Kontroli Majątku | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Zakres obowiązków biura
 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 
Zgodnie z § 56a Regulaminu organizacyjnego SGH Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie inwentaryzacji i kontroli majątku. Do zadań Działu Inwentaryzacji i Kontroli Majątku w szczególności należy:
 1. prowadzenie ewidencji wyposażenia dla jednostek Uczelni w formie ksiąg inwentarzowych do momentu rozszerzenia ewidencji prowadzonej w systemie elektronicznym;
 2. prowadzenie ewidencji środków trwałych w użytkowaniu i dzierżawionych oraz aparatury specjalnej badawczej;
 3. uzgadnianie ksiąg inwentarzowych;
 4. sporządzanie rocznych planów inwentaryzacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganych prawem sprawozdań;
 5. przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz inwentaryzacji doraźnych;
 6. ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków dotyczących rozliczania różnic inwentaryzacyjnych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 7. wystawianie dowodów MT (zmiana miejsca użytkowania środka trwałego) i dowodów MN (zmiana miejsca użytkowania wyposażenia);
 8. uczestniczenie w pracach komisji ds. majątku oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kasacji i wystawianie dowodów LT i LN;
 9. spisywanie z ewidencji składników majątkowych w wyniku szkód niezawinionych, w oparciu o decyzję kwestora i kanclerza;
 10. prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki majątkowej;
 11. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek;
 12. potwierdzanie kart obiegowych (weryfikacja rozliczenia się przez pracownika z posiadanego majątku w przypadku rozwiązania umowy o pracę).

 

 
 

 DZIAŁANIA jednostki

 
 1. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych spisów kontrolnych i zdawczo-odbiorczych, w tym materiałów w magazynie centralnym, książek i skryptów w magazynie wydawnictw uczelnianych, gotówki i druków ścisłego zarachowania w kasie (np. czeków);
 2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych;
 3. Prowadzenie bieżącej ewidencji wyposażenia i uzgadnianie zapisów w księdze inwentarzowej z osobami odpowiedzialnymi;
 4. Bieżące uaktualnianie danych ewidencyjnych m.in. w oparciu o wyniki inwentaryzacji, protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń składników majątku.
 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.