Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Zakres obowiązków : Zakres obowiązków – Dział Ewidencji i Kontroli Majątku | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Audytu Wewnętrznego - Zakres obowiązków biura
 

 ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 
Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku jest jednostką odpowiedzialną za prowadzenie inwentaryzacji i kontroli majątku. Do zadań Działu Inwentaryzacji i Kontroli Majątku w szczególności należy:
 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostek Uczelni;
 2. sporządzanie rocznych i czteroletnich planów inwentaryzacyjnych drogą spisu z natury;
 3. przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz inwentaryzacji doraźnych;
 4. ustalanie wyników inwentaryzacji oraz formułowanie wniosków dotyczących rozliczania różnic inwentaryzacyjnych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
 5. wystawianie dowodów MT (zmiana miejsca użytkowania środka trwałego) i dowodów MN (zmiana miejsca użytkowania wyposażenia);
 6. uczestniczenie w pracach komisji ds. majątku oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kasacji i wystawianie dowodów LT i LN;
 7. prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki majątkowej;
 8. gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej indywidualnej odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek;
 9. potwierdzanie kart obiegowych (weryfikacja rozliczenia się przez pracownika z posiadanego majątku w przypadku rozwiązania umowy o pracę);
 10. prowadzenie magazynu mebli używanych.

 

 
 

 DZIAŁANIA jednostki

 
 1. Przeprowadzanie planowanych i doraźnych spisów kontrolnych i zdawczo-odbiorczych, w tym materiałów w magazynie centralnym, książek i skryptów w magazynie wydawnictw uczelnianych, gotówki i druków ścisłego zarachowania;
 2. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych;
 3. Prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych i wyposażenia ora uzgadnianie stanów z osobami odpowiedzialnymi;
 4. Bieżące uaktualnianie danych ewidencyjnych m.in. w oparciu o wyniki inwentaryzacji, protokoły kasacyjne i zgłoszenia przemieszczeń składników majątku.