Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Szkolenia dla przedsiębiorstw : E-learning
Szkolenia dla przedsiębiorstw
 

 Szkolenia online

 
W ofercie szkoleniowej SGH znajdują się szkolenia prowadzone metodami e-learningową oraz blended learning. Dzięki organizacji kursów w internecie, uczestnicy mają możliwość dostosowania czasu i tempa nauki do swoich potrzeb. Forma ta pozwala także na przeszkolenie z danego zagadnienia wielu pracowników, nie zaburzając normalnego funkcjonowania firmy.

Każde ze szkoleń zawiera kilka modułów udostępnianych online w odstępach np. tygodniowych. Uczestnicy zapoznają się indywidualnie z treściami szkoleniowymi, rozwiązują zadania i case studies, a także wypełniają testy sprawdzające poziom ich wiedzy. Są oni również zobligowani do udziału w dyskusjach na forum, omawiania zagadnień proponowanych przez trenera, a czasem również pracy w grupach. Aktywność pracowników podczas zajęć online może być systematycznie oceniana przez prowadzącego, co umożliwia kompleksową analizę osiąganych wyników - znacznie szerszą niż w przypadku opierania się jedynie na testach wiedzy. Warto podkreślić, iż multimedialne treści szkoleniowe są przygotowane w takiej strukturze metodycznej, która gwarantuje bogatą interakcję uczestników zajęć z materiałem. Z kolei wirtualne zajęcia, oparte na przygotowanych wcześniej scenariuszach, zapewniają pełną interakcję kursantów z prowadzącym i innymi uczestnikami zajęć.

Ostateczny program szkolenia, zakres prac wymagany od uczestników oraz harmonogram udostępniania modułów jest ustalany indywidualnie z firmą zamawiającą szkolenie.


Przykłady naszych projektów blended-learning:
  1. Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych”
    Celem projektu była poprawa jakości świadczonych usług oraz wzrost efektywności obsługi klienta przez podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Bełchatowa.
    Zrealizowaliśmy 26 szkoleń dla 173 pracowników. Kursy objęły m.in. zagadnienia profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania czasem, przeprowadzania oceny pracowniczej, zarządzania wiedzą, a także rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, audytu wewnętrznego, zamówień publicznych i prawa pracy.

  2. Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning”
    Główną ideą projektu było podniesienie kompetencji dla pracowników PUPów w województwie śląskim poprzez organizację szkoleń.
    Zrealizowaliśmy szkolenia z następujących obszarów: profesjonalna obsługa klienta, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations, planowanie strategiczne, pisanie biznesplanów i in.