Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Współpracy z Biznesem : Rada Konsultacyjna Partnerów Korporacyjnych SGH
Centrum Współpracy z Biznesem
 

 Edytor zawartości

 
Rada poruszyła temat możliwości utworzenia w SGH kierunków studiów z zakresu CSR czy Sustainable Development. Kontynuowano także wątek ankiet skierowanych do pracodawców dotyczących profilu absolwenta.
 
 
 

 

W poniedziałek, 14 listopada 2011 r., odbyło się kolejne - drugie już - spotkanie Rady Konsultacyjnej Partnerów Korporacyjnych SGH.
W spotkaniu - poza przedstawicielami władz Uczelni - wzięli udział:
 
Dorota Dąbrowski - Dyrektor, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce;
Christi Degen - Izba Handlowo-Przemysłowa w Kolonii;
Urszula Gąsior - Partner, Ernst & Young Polska;
Janusz Górski - Prezes, DB Schenker
Marie-Helene Massard - Członek Zarządu, AXA Polska SA
Jarosław Niewierowicz - Prezes, LitPol Link
 
Spotkanie prowadził Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr hab. Adam Budnikowski. Rozpoczęło się od wysłuchania opinii członków Rady na temat poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów SGH oraz pożądanych zmian w profilu absolwenta. Uczestnicy spotkania kontynuowali temat z poprzedniego spotkania Rady – badania potrzeb pracodawców, które miałoby dać odpowiedź na pytania o tzw. twarde i miękkie kompetencje absolwentów niezbędne na rynku pracy. Dr Stanisław Macioł z ORSE zwrócił uwagę, że przy konstruowaniu ankiet można skorzystać z narzędzi wykorzystywanych w prowadzonym w SGH monitoringu losów absolwentów czy też ankiety z programu regionalnego foresight dla Mazowsza.   
 
Omówiono także celowość utworzenia w SGH nowych kierunków studiów, np. Corporate Social Responsibility czy Sustainable Development. Prof. dr hab. Adam Budnikowski zasygnalizował szanse i zagrożenia wynikające z nowego prawa o szkolnictwie wyższym, zwracając uwagę, że naszym najbliższym celem jest znaleźć rozwiązanie, które spełni oczekiwania ustawodawcy i pozwoli zachować to, co wyróżniało naszą Uczelnię.

 

 

 

Dr hab. Ewa Frątczak, prof. nadzw. SGH, z Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, zaprezentowała ofertę studiów Master of Science in Analytics (MSA) z Institute for Advanced Analytics przy North Carolina State University. "To ciekawy program analizy rozwiązań biznesowych z dużym naciskiem na praktyczne rozwiązywanie problemów. Istnieje możliwość dostosowania go do naszych realiów izaimplementowania go w SGH. Nasi absolwenci już tworzą zespoły analityczne wewnątrz firm z sektora ubezpieczeniowego czy telekomunikacyjnego" - powiedziała. Do obecnych na spotkaniu członków Rady zwróciła się z pytaniem, czy z punktu widzenia pracodawców program typu MSA byłby pożądany.
 
Dorota Dąbrowski z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce podkreśliła, że bez wątpienia istnieje konieczność wzbogacania programu o nowe oferty. "MBA nie ma już takiej wartości jak kiedyś, poza tym istnieje na tym polu duża konkurencja. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaczerpnięcie z MBA tego, co najlepsze i wykorzystanie tego przy tworzeniu nowych programów" - powiedziała. Według niej warto dbać o partnerstwo z najlepszymi amerykańskimi uczelniami, a w korzystaniu z najlepszych wzorców nie ma nic złego.
 
Christi Degen z Izby Handlowo-Przemysłowej w Kolonii ostrzegła przed prostym przenoszeniem MSA na grunt SGH. Zaproponowała zastanowienie się nad stworzeniem programu MBA, który skupiłby się na zagadnieniach leadership i komunikacji. Zwróciła też uwagę, że w cenie zaczyna być umiejętność łączenia wiedzy technicznej z biznesową, dlatego zasugerowała rozwijanie relacji z zagranicznymi uczelniami technicznymi. Dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Elżbieta Fonberg-Stokłuska odpowiedziała, że wśród uczelni partnerskich SGH już znajdują się także uczelnie techniczne np. z Malezji. 
 
Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dr hab. Roman Sobiecki, prof. nadzw. SGH, zauważył, że SGH stara się zawierać ścisłe relacje z partnerem biznesowym już na poziomie myślenia o stworzeniu danego kierunku, co jest bardzo cenne. Jego zdaniem wciąż jednak najłatwiej realizować potrzeby pracodawców poprzez tworzenie studiów podyplomowych. "Niestety okazuje się, że w dłuższych formach jest to trudniejsze" - dodał.
 
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że ankieta do pracodawców pytająca o kompetencje absolwentów byłaby źródłem wiedzy koniecznym do zmodyfikowania pod tym kątem istniejących już nawet programów nauczania na danych kierunkach.
 
Według Janusza Górskiego z DB Schenker rynek się zmienia, więc wiedza i umiejętności też będą musiały się zmieniać razem z nim. Natomiast cenne kompetencje miękkie, a przede wszystkim umiejętność dostosowywania się do zmian, będą zawsze poszukiwane. Pochwalił pomysł stworzenia kierunku studiów związanego ze zrównoważonym rozwojem. "Trudno wciąż u nas znaleźć także m.in. kursy czy studia typu leadership. Ważne dla menedżerów są umiejętności skutecznej komunikacji, przydatne zwłaszcza przy okazji fuzji i przejęć" - zauważył. Prezes Górski postawił także pytanie o możliwość włączenia do programu studiów zagadnień związanych z lean management i lean manufacturing dla firm usługowych. "Produkcyjne mają to już z reguły za sobą, ale w przypadku usług w dużej mierze wszystko jeszcze przed nimi" - powiedział.
 
Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH prof. dr hab. Anna Karmańska przypomniała, że nowa ustawa - prawo o szkolnictwie wyższym zezwala uczelniom na elastyczność i tworzenie krótszych programów. "Dlatego wyobrażam sobie możliwość stworzenia programu związanego ze zrównoważonym rozwojem w formie np. specjalności międzykierunkowej. Taki program pod nazwą np. liderzy zróznoważonego rozwoju, z zaangażowaniem specjalistów z tego obszaru, mógłby powstać w SGH". Prof. dr hab. Karmańska dodała, że kadrowo jesteśmy przygotowani do takich studiów. Według Janusza Górskiego natomiast, nie byłoby problemu z zaangażowaniem specjalistów ds. sustainable development ze strony różnych firm do prowadzenia wykładów czy do spotkań ze studentami.  
 
Podczas spotkania poruszono także sprawę wspólnych zespołów badawczo-eksperckich. Jarosław Niewierowicz z LitPol Link zaproponował zastanowienie się nad utworzeniem zespołu eksperckiego ds. rynku energetycznego. "Moim zdaniem ten obszar pozostaje w Polsce wciąż niezgłębiony naukowo" - powiedział. Jarosław Niewierowicz podkreślił także rolę SGH  na międzynarodowym rynku edukacyjnym i badawczym. Powiedział, że warto wykorzystać potencjał SGH jako lidera zmian w regionie.
 
Mówiono także o zintensyfikowaniu współpracy SGH z firmami pod kątem rozwoju oferty praktyk dla studentów. Christi Degen zadeklarowała przekazanie oferty staży dla studentów w firmach zrzeszonych w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Kolonii. "Dla kandydatów na studia w SGH ważna jest możliwość odbycia podczas studiów praktyki w renomowanej firmie. Z naszych obserwacji wynika, że to też przyciąga studentów z zagranicy" - powiedziała rektor Karmańska.
 
Do zadań Rady należy doradzanie Rektorowi SGH w sprawach strategicznych kierunków rozwoju SGH, wzmacniania pozycji naszej Uczelni na międzynarodowym rynku edukacyjnym oraz budowa sieci współpracy naukowo-badawczej SGH z biznesem.
 
Radę Konsultacyjną Partnerów Korporacyjnych SGH tworzą obecnie:
Dorota Dąbrowski - Dyrektor Zarządzający Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce            
Christi Degen - Izba Handlowo-Przemysłowa w Kolonii
Halina Frańczak - Dyrektor Marektingu i PR Deloitte Advisory
Urszula Gąsior - Partner w Ernst&Young Polska
Janusz Górski - Prezes DB Schenker
Marek Kapuściński - Dyrektor Generalny Procter&Gamble Po
lska
 
Marie-Helene Massard - Członek Zarządządu AXA P
olska
J
arosław Niewierowicz - Prezes LitPol Link
Agnieszka Ostaszewska - Partner w PwC Polska
Paweł Rychliński - Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa MasterCard Europe w Polsce       
Marlena Sobierajska - Dyrektor HR, L'Oreal Polska.
 
Następne spotkanie Rady odbędzie się przy okazji obchodów Święta SGH w kwietniu 2012 r.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 6 czerwca 2011 r.