Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Kompetencyjne EZD EDU : Aktualność
Centrum Kompetencyjne EZD EDU

EZD PUW dla edukacji

2017-05-05 kategoria: informacja 

EZD PUW to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją funkcjonujący w SGH od 1 czerwca 2015 roku. SGH jako pierwsza uczelnia wyższa zaimplementowała system EZD PUW w pełnym zakresie. Obecnie z aplikacji korzysta 421 partnerów m.in. ministerstwa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czele, urzędy centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego. 

Centrum Kompetencyjne EZD EDU powołane decyzją Rektora SGH ma na celu rozpowszechnianie, wdrażanie oraz rozwój systemu EZD PUW. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin w liście do rektorów uczelni publicznych poparł inicjatywę SGH. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom JM Rektor SGH zaprosił przedstawicieli jednostek do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno-demonstracyjnych, a następnie w spotkaniu dot. nawiązania współpracy międzyuczelnianej. 

W ciągu kilku ostatnich tygodni zaprezentowaliśmy EZD PUW ponad 20 uczelniom wyższym z całego kraju. Podczas spotkań okazało się, iż mamy ze sobą wiele wspólnego i możemy współpracować na kilku płaszczyznach, nie tylko przy EZD EDU. 

20.04.2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli 25 uczelni publicznych gotowych do współpracy i otwartych na nowe możliwości. Gościem specjalnym był pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji – Mariusz Madejczyk, który przybliżył zgromadzonym genezę systemu oraz plany rozwojowe. Przedstawiciele uczelni wyższych byli zgodni – EZD PUW jest potrzebne i w niedalekiej przeszłości może okazać się niezbędne do funkcjonowania jednostek publicznych. Efektem spotkania było opracowanie listu intencyjnego, który zostanie podpisany przez wszystkich zainteresowanych inicjatywą EZD EDU. 

obrady1.JPGobrady.JPG

Oczywiście to nie zamyka drogi innych uczelniom, które wyrażą chęć współpracy. Zachęcamy wszystkie uczelnie publiczne do kontaktu i spotkania celem zaprezentowania możliwości systemu EZD PUW oraz jego zastosowania w uczelni wyższej.

Stwórzmy razem nowy wymiar szkolnictwa!


Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Łódzka, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 

aktualne informacje: www.sgh.waw.pl/ezd_edu

kontakt: ezd.edu@sgh.waw.pl

Archiwum