Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla studentów : JSA
Centrum Informatyczne - Dla studentów
 

 Jednolity System Antyplagiatowy

 

JSA.PNG
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowy (JSA).

W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie system antyplagiatowy z dotychczas stosowanego firmy Plagiat.pl na system JSA, którego właścicielem jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Jednolity System Antyplagiatowy jako jedyny na rynku systemów antyplagiatowych ma pełen dostęp do stale aktualizowanej bazy pisemnych prac dyplomowych jaką jest ORPPD, a dane wprowadzane wraz z badaną pracą są wspierane przez system POL-on. System korzysta również z pełnej bazy polskiego Internetu NEKST, nie zaś poprzez wyszukiwarkę.

JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest zapewnienie wszystkim instytucjom prowadzącym studia jednakowych standardów badania antyplagiatowego.
Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów.
 
W dotychczasowym systemie prace sprawdzane były z bazą prac uczelni macierzystej oraz z bazą prac uczelni, które podpisały porozumienie dotyczące wymiany baz. Teraz każda pisemna praca dyplomowa będzie sprawdzana z pracami umieszczonymi w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Na chwilę obecną w repozytorium umieszczone jest ponad 2,7 mln prac dyplomowych ze wszystkich polskich uczelni wyższych.
  
 

 Analiza tekstu

 

 Analiza tekstu systemem JSA  prezentuje następujące wyniki:

 Znaki specjalne lub spoza języka pracy  - na tekście pracy podświetlone zostają znaki uznawane za specjalne oraz takie, które nie znajdują się w alfabecie języka pracy.

Nierozpoznane słowa - system rozpozna i zaznaczy słowa spoza języka pracy, co jednak przy pracach zawierających słowa z języków obcych nie będzie wzbudzało podejrzeń.

Fragmenty innego stylu - dzięki zastosowaniu stylometrii system zwróci informację o ilości fragmentów, które reprezentują inny styl pisania pracy.

Długość wyrazów w badanej pracy - za pomocą paska można określać zakres długości podświetlanych słów znajdujących się w pracy. Granica “≥ 20” wskazuje na wyrazy 20 znakowe i więcej.

PROCENTOWY ROZMIAR PODOBIEŃSTW (PRP)

Wynik ogólny 

Współczynnik 1 - % znalezionych fraz zawierających 40 i więcej wyrazów we frazie;

Współczynnik 2 - % znalezionych fraz zawierających 20 i więcej wyrazów w frazie;

Współczynnik 3 - % fraz zawierających 10 i więcej wyrazów we frazie;

Współczynnik 4 - % fraz zawierających 5 i więcej wyrazów we frazie.

Zgodnie z Zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 30 maja 2019 r  współczynniki nie powinny przekraczać

Współczynnik 1 - 3% znalezionych fraz zawierających 40 i więcej wyrazów we frazie;

Współczynnik 2 - 5% znalezionych fraz zawierających 25 i więcej wyrazów w frazie;

Współczynnik 3 -10% fraz zawierających 10 i więcej wyrazów we frazie;

Współczynnik 4 - 35% fraz zawierających 5 i więcej wyrazów we frazie.​


 

Wynik szczegółowy

Wynik szczegółowy - podział poszczególnych współczynników ze względu na źródła występowania:

1. ORPPD

2. Internet

3. Bazę aktów prawnych

Bazę uczelni - jeśli uczelnia posiada dodatkową odrębną bazę.

 
 
 

 Baza wiedzy

 
 

 Raport z badania