Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) : Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD) | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)

 
​EZD to system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania dokumentacją, umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

Instrukcja kancelaryjna wraz z JRWA (Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt) oraz instrukcja archiwalna, to podstawowy zestaw przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, które określają prawidłowy i zgodny z przepisami prawa sposób postępowania z dokumentacją.

Dokumenty te określają sposób postępowania z dokumentacją od momentu jej wytworzenia lub wpływu do czasu archiwizacji włącznie, w szczególności rejestracji przesyłek wpływających lub wychodzących, rejestracji spraw, znakowania pism, gromadzenia dokumentacji oraz obiegu dokumentów.

Szczegółowe procedury i zasady postępowania z dokumentacją w SGH zawarte są w załączniku nr 2 do Zarządzenia Kanclerza nr 7 z dnia 13 kwietnia 2016 r.


Możliwości systemu:
  • wykonywanie czynności kancelaryjnych (prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisu spraw);
  • wykonywanie dekretacji;
  • wykonywanie akceptacji za pomocą podpisu elektronicznego;
  • dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw;
  • gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych;
  • prowadzenie możliwych do zrealizowania innych potrzebnych rejestrów lub ewidencji;
  • realizowanie korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie w postaci elektronicznych poprzez EZD zintegrowanym z e-PUAP.

 

 Informacje

 

PRACA ZDALNA W EZD

nawiązując do zarządzenia w sprawie organizacji pracy jednostek organizacyjnych administracji SGH w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, przypominamy o zasadach pracy zdalnej w systemie EZD

Więcej

Aktualizacja systemu EZD

Informujemy, że 6 lutego 2020 r. po godz. 16:00 zostanie przeprowadzona aktualizacja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Więcej

AKTUALIZACJA SYSTEMU EZD

Informujemy, że 11 lipca 2019 r. po godz. 16:00 zostanie przeprowadzona aktualizacja systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Więcej

 
 
 

 wersja produkcyjna

 

​ez​d.sgh.waw.pl​

Zalecane przeglądarki:
 
1. Firefox
2. Chrome
3. Microsoft Edge
 

 wersja testowa

 

ezdtest.sgh.waw.pl

Zalecane przeglądarki:

1. Firefox
2. Chrome
3. Microsoft Edge
 

 Instrukcja kancelaryjna, archiwalna i JRWA

 
 

 POMOC

 

ezd@sgh.waw.pl

tel: +48 22 564 9801
tel: +48 22 564 9802