Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dla pracowników : asap
Centrum Informatyczne - Dla pracowników
 

 Sprawdzanie prac zaliczeniowych

 

​Istnieje możliwość sprawdzanie prac zaliczeniowych, semestralnych systemem antyplagiatowym firmy Plagiat.pl.

Aplikacja dostępna jest na stronie https​://asap.sgh.waw.pl/ . Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła takiego jak do chmury SGH. Loginem jest pełny adres mailowy.

Instrukcje dla każdego użytkownika procesu:

ASAP_Instrukcja_student.pdfASAP_Instrukcja_dla_studenta.pdf

ASAP_Instrukcja_wykładowca.pdfASAP_Instrukcja_dla_nauczyciela.pdf

Instrukcja interpretacji Raportu Podobieństwa.pdfInstrukcja interpretacji Raportu Podobieństwa.pdf

 

 

 Rodzaje użytkowników i ich role

 
  
STUDENT: zobowiązany jest dodać pracę, uzupełnić metadane: tok studiów, rodzaj pracy, tytuł, język główny oraz dane dotyczące opiekuna pracy. Student może dodać jednokrotnie kolejną wersję pracy w ramach tego samego rekordu w przypadku, gdy opiekun pracy skieruje ją do poprawy. Po dodaniu pliku z pracą student wypełnia pole wymagane akceptacji oświadczenia mówiącego o oryginalności pracy.
Student ma możliwość dodać współautora do swojej pracy zaliczeniowej – określając jego imię i nazwisko oraz definiując tok studiów współautora. W tej sytuacji praca dodana przez jednego autora, wyświetli się na koncie również współautorowi.
W archiwum student widzi swoje prace zaliczeniowe, które przeszły pełen obieg i znajdują się w bazie porównawczej systemu antyplagiatowego.
 
WYKŁADOWCA: pełni rolę opiekuna pracy zaliczeniowej.
Prace zaliczeniowe – po dodaniu pracy przez studenta, wykładowca może ją zaakceptować lub odesłać do poprawy. Jeśli praca zostanie zaakceptowana, wykładowca wysyła ją do weryfikacji antyplagiatowej. Po otrzymaniu raportu wypełnia protokół oceny raportu, kierując pracę ponownie do poprawy lub akceptując wynik analizy antyplagiatowej.