Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Wymagania merytoryczne i formalne dotyczące prac dyplomowych​

 

Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania określa Załącznik do Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Szkoły Głównej Handlowej obowiązujący od 1 października 2017 r. ​

 

 Zasady weryfikacji samodzielności przygotowania pracy dyplomowej

 

Zasady weryfikacji samodzielności przygotowania pracy dyplomowej oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych określa Zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 30 maja 2019 r zmieniające zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r.   w sprawie prac dyplomowych wraz z załącznikami:

  1. Strona tytułowa;
  2. Karta obiegowa;
  3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
  4. Formularz recenzji pracy dyplomowej
 

 PROCES OBIEGU PRACY DYPLOMOWEJ W SYSTEMIE APD

 

1. Student otrzymuje dostęp do procesu obiegu pracy dyplomowej w systemie APD po wybraniu seminarium dyplomowego. 

2. Aby rozpocząć proces obiegu, należy zalogować się do systemu APD na stronie https://apd.sgh.waw.pl (zalecana przeglądarka Mozilla Firefox lub Chrome)

3. Student wprowadza do APD: język pracy, tytuł pracy w języku, w którym napisana jest praca, streszczenie i słowa kluczowe. W systemie istnieje możliwość wprowadzenia danych w języku angielskim w przypadku polskiego języka oryginału. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty, w tym DOC, nie są dopuszczalne). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system to 25 MB. Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA".

4. Po wysłaniu plików przez studenta Promotor otrzymuje powiadomienie mailowe o konieczności akceptacji wprowadzonych przez studenta danych. Po zalogowaniu do APD w zakładce  Moje prace i zadania  będzie widoczna informacja o zadaniu do wykonania przez Promotora. Po sprawdzeniu danych oraz pliku z pracą Promotor zatwierdza je i kieruje pracę do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
Po zapoznaniu się z Raportem podobieństw Promotor przechodzi do wpisywania treści recenzji (Oceny pracy dyplomowej). Po wypełnieniu formularza zatwierdza recenzję.

5. Student otrzymuje na maila powiadomienie o zakończeniu procesu przez Promotora. Drukuje z systemu APD pracę dyplomową oraz recenzję Promotora.

6. Wydrukowane i podpisane przez Promotora pracę i Ocenę pracy dyplomowej, student zanosi do właściwego dziekanatu.

7. Pracownik dziekanatu wprowadza dane recenzenta, które są przesyłane do sytemu APD.

8. Recenzent otrzymuje powiadomienie mailowe o zadaniu do wykonania w systemie APD. W ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia Recenzent wypełnia elektroniczny formularz recenzji w systemie APD, drukuje go i podpisany zanosi do właściwego dziekanatu.

9. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla Autora, Promotora i Recenzenta. ​

 

 Zmiany ról studenta, promotora i recenzenta w stosunku do poprzedniej procedury

 

Student

Student uzupełnia metryczkę dotyczącą pracy dyplomowej oraz wprowadza plik z pracą. Po pomyślnej akceptacji i wystawieniu oceny przez promotora, student drukuje pracę z systemu APD oraz formularz oceny pracy dyplomowej. Podpisany przez promotora egzemplarz pracy oraz formularz oceny zanosi do dziekanatu.

 

Promotor​

Promotor sprawdza poprawność wprowadzonych danych dotyczących pracy dyplomowej oraz plik z pracą. Po zaakceptowaniu danych przekazuje plik z pracą do systemu antyplagiatowego. Po zaakceptowaniu Raportu podobieństw wypełnia i zatwierdza elektroniczny formularz recenzji (Ocena pracy dyplomowej).

 

​Recenzent

Otrzymuje dostęp w systemie APD do elektronicznej wersji pracy dyplomowej. Wypełnia i zatwierdza elektroniczny formularz recenzji pracy dyplomowej. Wydrukowany formularz dostarcza do właściwego dziekanatu w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia drogą mailową o otrzymaniu zadania zaopiniowania pracy dyplomowej.​​

 
 
 

 instrukcje procedowania pracy