Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zmiana systemu antyplagiatowego

2019-01-04 kategoria: informacja 

​Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowy (JSA).

W związku z tym od 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie system antyplagiatowy z dotychczas stosowanego firmy Plagiat.pl na system JSA, którego właścicielem jest Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Jednolity System Antyplagiatowy jako jedyny na rynku systemów antyplagiatowych ma pełen dostęp do stale aktualizowanej bazy pisemnych prac dyplomowych jaką jest ORPPD, a dane wprowadzane wraz z badaną pracą są wspierane przez system POL-on. System korzysta również z pełnej bazy polskiego Internetu NEKST, nie zaś poprzez wyszukiwarkę.
JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest zapewnienie wszystkim instytucjom prowadzącym studia jednakowych standardów badania antyplagiatowego.
Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów.
 
W dotychczasowym systemie prace sprawdzane były z bazą prac uczelni macierzystej oraz z bazą prac uczelni, które podpisały porozumienie dotyczące wymiany baz. Teraz każda pisemna praca dyplomowa będzie sprawdzana z pracami umieszczonymi w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Na chwilę obecną w repozytorium umieszczone jest 2711758 prac dyplomowych ze wszystkich polskich uczelni wyższych. Więcej informacji

Archiwum