Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury :
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury

Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni

2020-02-26 kategoria: informacja 

SKŁADANIE OFERT NA WYNAJEM  POWIERZCHNI

Dział Zarządzania Nieruchomościami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza do składania ofert na wynajem:

powierzchni pod automaty  spożywcze  zlokalizowane w:

- w budynku „C” mieszczącym się przy al. Niepodległości 128 – 3 szt.;

- w budynku „M” mieszczącym się przy ul. A. J. Madalińskiego 6/8  – 2 szt.;

- w budynku „W” mieszczącym się przy ul. Wiśniowej 41  – 2 szt.;

- w budynku DS.1 „Sabinki”  mieszczącym się przy al. Niepodległości  147 – 2 szt.

- w budynku  DS.3 „Grosik” mieszczącym się przy ul. A. J. Madalińskiego 31/33  – 1 szt.

- w budynku ul. Abramowskiego 4 lok. 3 – 2 szt.

 

Wskazane jest posiadanie przez automaty własnego zasobnika na wodę.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 2 lat  od dnia jej podpisania, z wyłączeniem budynku DS.1 „Sabinki”  mieszczącym się przy al. Niepodległości  147 – 2 szt., gdzie umowa zawarta będzie na okres 2 lat lub do momentu  rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy budynku.

 

Pisemne oferty powinny zawierać:

 

·         proponowaną stawkę czynszu netto za najem powierzchni pod jeden automat,

  • proponowany asortyment towarów mających znajdować się w automacie oraz ich cenę                  (w tym co najmniej 3 rodzaje kawy),
  • proponowane automaty powinny dawać możliwość płacenia kartą za pobierane produkty,
  • projekt wizualizacji (zdjęcie automatu, jego typ, dane na temat zużycia mediów),
  • opis firmy,
  • referencje (co najmniej 3-letni okres prowadzenia tego typu działalności),
  • oświadczenie o stałej obsłudze i uzupełnianiu asortymentu przez przyszłego najemcę.

Kryteria oceny ofert:

 

1. Proponowana stawka czynszu – 70%, gdzie punkty obliczane są według wzoru:

C = C₀/C x 70

C - liczba punktów za proponowaną stawkę czynszu, 

C₀ - proponowana stawka czynszu z badanej oferty,

C - najwyższa proponowana stawka czynszu ze złożonych ofert.

 

2. ​​Wyposażenie automatów  (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).

 

3. Wizualizacji  wynajmowanej powierzchni (liczba punktów od 0 do 15  przyznawanych przez Komisję).

 

Ogłoszenie, a także warunki i kryteria oceny ofert określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert na wynajem powierzchni mogą być zmienione lub odwołane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przed upływem terminu składania ofert, a informacja o zmianie zostanie niezwłocznie przekazana zainteresowanym.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem powierzchni pod automaty  ” – w terminie do dnia 05.03.2020 r.  do godz. 12.00 w Sekretariacie Kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 162 Warszawa, Budynek „G”, III piętro, pok. 416.

 

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo podpisania umowy z najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, bez uwzględniania ofert złożonych przez najemców, którzy odmówili podpisania umowy na warunkach zaproponowanych przez SGH. Oferta złożona przez najemcę, który odmówił podpisania umowy, zostanie odrzucona.

Szkoła Główna Handlowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub unieważnienia niniejszego postępowania, bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbierania ofert udzielane są pod numerami telefonów: 22 564 66 25, 22 564 97 31.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.​​

Archiwum