Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury : Pieczęć elektroniczna SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
 

 pieczęć elektroniczna SGH

 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia w Polsce wydaje studentom, oprócz tradycyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu, wersję cyfrową w postaci skanów opatrzonych kwalifikowaną elektroniczną pieczęcią SGH. 
 
ELEKTRONICZNA PIECZĘĆ SGH jest rozwiązaniem zgodnym z przepisami Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS, 910/2014/EC), które stanowią standardowe reguły prawne dotyczące przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych w Unii Europejskiej. 
 

 Co to jest pieczęć elektroniczna?

 
​​Jest rodzajem elektronicznego podpisu złożonego na cyfrowej wersji dokumentu. 
 
W odróżnieniu od elektronicznego podpisu, którego dysponentem jest osoba fizyczna, dysponentem elektronicznej pieczęci jest instytucja - w naszym przypadku Uczelnia. System informatyczny, za pomocą którego oryginalny dokument w finalnej cyfrowej wersji zostaje opatrzony pieczęcią, zapewnia integralność oraz autentyczność dokumentu. Daje możliwość niezależnej i wiarygodnej weryfikacji prawdziwości wydania dokumentu przedstawionego w formie elektronicznej. Opatrzenie dyplomu i suplementu do dyplomu pieczęcią pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że dokument nie uległ zmianie i jest autentyczny. 
 

 Kiedy warto użyć cyfrowej wersji oryginału dyplomu/suplementu do dyplomu opatrzonej ELEKTRONICZNĄ PIECZĘCIĄ SGH?

 
- aplikując o pracę – cyfrowe odzwierciedlenie dyplomu opatrzone elektroniczną pieczęcią SGH nie wymaga już dodatkowego potwierdzania przez rekrutera/headhuntera autentyczności przedstawionego podczas rekrutacji dyplomu; 
 
- aplikując na studia zagraniczne – elektroniczna pieczęć SGH jest zgodna z międzynarodowymi standardami potwierdzania autentyczności. ​
 

 Jak zweryfikować ELEKTRONICZNĄ PIECZĘĆ SGH na dyplomie i suplemencie do dyplomu SGH?

 
Każdy dyplom studiów wyższych SGH oraz suplement do dyplomu wydany od początku roku akademickiego 2019/2020 jest oznaczony kwalifikowaną pieczęcią SGH. 

Do weryfikacji pieczęci można użyć specjalnego dedykowanego oprogramowania lub skorzystać z mechanizmów Adobe Reader.  


Weryfikacja dyplomu SGH opatrzonego elektroniczną pieczęcią przy pomocy oprogramowania Adobe Reader 

Po otwarciu dokumentu  
 1. Z menu wybieramy ikonę podpisu  
 2.  
 3. Wybieramy „Sprawdź poprawność wszystkich podpisów" 
  weryfikacja podpisu elektronicznego SGH (2).png 
  Pojawienie się na liście "Podpisane przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie" z zieloną ikoną potwierdza prawidłowość podpisu.
   
 4. W celu sprawdzenia właściwości podpisu klikamy prawym przyciskiem na opcję "Podpisane przez Szkoła Główna Handlowa w Warszawie" 
  weryfikacja podpisu elektronicznego SGH (4).png
 5. Wybieramy "Pokaż właściwości podpisu"​. Właściwości podpisu otrzymujemy w poniższej formie:​


 6. Klikając na opcję „Pokaż certyfikat autora podpisu” otrzymujemy certyfikat kwalifikowanej elektronicznej pieczęci SGH. 
​​ ​ ​ ​ ​Certyfikat pieczęci
​​ Podmiot​ Wystawca​ ​
​Lp. Okres ważności Nazwa Numer seryjny​ Odcisk palca​ Nazwa  ​Numer seryjny Certyfikat wystawcy​
1. ​01.10.2019 - 01.10.2021 ​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ​3ec33d2a349d67ac6633
55dcc32e8bbcd60eaa0b
​0EF089082C0​11F762C52
102984788A370E48DE88
​COPE SZAFIR - Kwalifikowany ​60F06092D2309C1892A9
C147E186EAF8BCADE302
https://www.nccert.pl/files/
SZAFIR_QCA_2017.crt
​2. 07.10.2021
-
07.10.2023​
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ​23bd3f0f0c1e3c80ed11f
2163fe7d6f7feedd305​
​7be8dd4258dd79c3718ff86
d60ff3feb92ebd837
​COPE SZAFIR - Kwalifikowany ​60F06092D2309C1892A9
C147E186EAF8BCADE302
https://www.nccert.pl/files/
SZAFIR_QCA_2017.crt