Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury : Aplikacje do ankiet
Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
 

  Aplikacje do przeprowadzania ankiet

 
​​Przedstawiamy dwa narzędzia do tworzenia ankiet i formularzy, które mogą być wykorzystywane zarówno do badań naukowych, jak również wspierać zdalne nauczanie. Narzędzia te wspieramy, a dostęp możiwy jest dla pracowników, doktorantów i studentów SGH.
 

 MS Forms

 
Co to jest Microsoft Forms?
To narzędzie do tworzenia ankiet, formularzy, testów.

Gdzie znaleźć? 
Aplikacja jest dostępna dla każdego użytkownika posiadającego konto SGH po zalogowaniu na stronę chmura.sgh.waw.pl

Kto może utworzyć ankietę? 
Każdy pracownik, student czy doktorant SGH może samodzielnie utworzyć ankietę w MS Forms. 

Jakie typy pytań można tworzyć? 
W ankiecie można utworzyć między innymi pytania otwarte, pytania testowe z jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi czy pytania w formie skali Likerta.

W jakiej formie można pobrać wyniki?
Wszystkie wyniki są dostępne w tym samym formularzu w zakładce “Odpowiedzi”. Dodatkowo można zapisać wyniki ankiety w Excelu. 
Przesłane odpowiedzi można na bieżąco przeglądać, a w przypadku testów również na bieżąco i automatycznie oceniać. 
Jeśli zostanie utworzony formularz typu Nowy test (często wykorzystywany podczas egzaminów), MS Forms automatycznie podliczy punkty za prawidłowe odpowiedzi.
 
Jak udostępnić ankietę w MS Forms? 
Link do ankiety można udostępnić poprzez umieszczenie go np. na czacie zespołu MS Teams, stronie internetowej albo wysłać na maila. Dodatkowo krótką ankietę można przygotować i udostępnić podczas spotkania w MS Teams. 

Z jakich ustawień możemy korzystać? 
Opcje w MS Forms pozwalają na ustawienie godziny rozpoczęcia i zakończenia testu, losowość pytań, automatyczne pokazywanie wyników. W ustawieniach ankiety można wybrać, czy odpowiedzi będą anonimowe, czy jawne, godzinę rozpoczęcia i zakończenia testu, czy wyniki testu będą widoczne dla studentów od razu, czy po ukończeniu testu, czy dopiero po ręcznym sprawdzeniu odpowiedzi.​

Więcej informacji w Instrukcji MS Forms ​
 

 LimeSurvey

 
​​Co to jest LimeSurvey? 
To internetowy system ankiet, który pozwała tworzyć różnego rodzaju ankiety (np. do głosowań lub przeprowadzenia badań). 

Gdzie znaleźć? 
Aplikacja dostępna jest dla uprawnionych użytkowników po wcześniejszym zgłoszeniu na helpdesk@sgh.waw.pl

Kto może utworzyć ankietę? 
Dostęp może być nadany pracownikom, studentom i doktorantom SGH. Po nadaniu uprawnień przekazywane są również dodatkowe materiały szkoleniowe. W celu otrzymania dostępu do LimeSurvey należy wysłać zgłoszenia na adres helpdesk@sgh.waw.pl 

Jakie typy pytań można tworzyć? 
System LimeSurvey pozwala na utworzenie między innymi pytań otwartych i testowych, pytań w formie skali Likerta​. 

W jakiej formie możemy pobrać wyniki? 
Aplikacja pozwała na pobranie wyników do plików Excel, PDF lub wyeksportować do SPSS. 

Jak udostępnić ankietę w LimeSurvey? 
Link do ankiety LimeSurvey wysyła się bezpośrednio z aplikacji na adresy mailowe uczestników badania/głosowania (w tym adresy zewnętrzne). Adresy trzeba dodać do systemu pojedynczo lub listę adresów zapisanych w pliku CSV. Ankieta może być przeprowadzona anonimowo, z zachowaniem możliwości oddania tylko jednego głosu.

Z jakich ustawień możemy korzystać? 
W ustawienia ankiety LimeSurvey możemy zdefiniować czas rozpoczęcia i zakończenia badania, anonimowość bądź jawność ankiety, adres nadawcy maila, z którego zostanie wysłane zaproszenie do badania, określić adresy mailowe odbiorców ankiety
 
 
 

 Kontakt

 
Zespół Wsparcia Rozwiązań Informatycznych (ZWRI)

pokój 1, budynek Biblioteki
ul. Rakowiecka 22b

tel.: 22 564 64 64
e-mail: helpdesk@sgh.waw.pl
​​